Kennisbank

Filter op categorie

Publicaties en overige rapporten over patiënten-/cliëntenparticipatie in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Handreiking Zo bereik je een sterke lokale positie als patiëntenorganisatie

Handreiking met 5 slimme strategieën voor lokale belangenbehartiging, voor landelijke patiëntenorganisaties die willen weten hoe ze bela

Adviesrapport Patiëntvriendelijke toegang tot informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek

De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) onderzocht hoe informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek beter toegankelijker en b

Als woorden niet je grootste vrienden zijn

Verbetering van de zorg voor en samen met mensen met lage gezondheidsvaardigheden

7 aanbevelingen voor digitale zorg die werkt

Patientenorganisaties lanceren in de e-healthweek (20-26 januari, 2018) zeven aanbevelingen om patienten meer te betrekken bij de ontwik

Samenwerking tussen onderzoekers en patiënten in wetenschappelijk onderzoek

Kenmerken van een duurzame participatie zijn vertrouwen, communicatie, een gedeelde visie en de bereidheid om samen te werken.

Impact evaluatie patiëntenparticipatie in hart- en vaatonderzoek

Welke impact hebben de adviezen van het College van Ervaringsdeskundigen op de onderzoeksvoorstellen die ze beoordelen?

Succesfactoren voor geslaagde patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek

Wat verstaan de verschillende stakeholders onder 'geslaagde' patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek?

Succesvol in je werk ondanks/dankzij een beperking

De relatie tussen chronisch beperkt zijn en werken is omgeven met goede bedoelingen, maar ook met teleurstellingen en hardnekkige vooroo

De organisatie van patiëntenparticipatie in 3 ziekenhuizen

Zoals het ziekenhuis de patiënt heelt, heelt patiëntenparticipatie het ziekenhuis.

Naasten in beeld: Ervaren problematiek en behoeften van naasten van mensen met een somatische aandoening

Ernstige aandoeningen hebben niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor mensen in hun naaste omgeving: partners, kinderen,

Patiëntenorganisaties en onderzoeksagenda's

ZonMw wil het opstellen en gebruik van onderzoeksagenda's stimuleren.

Recommendations for successful patient involvement in scientific research

30 representatives from 24 renowned Dutch organisations reached consensus on a set of 9 recommendations for successful patient involveme

Van individueel verhaal naar breed gedragen inzicht

Veel patiënten en cliënten delen hun ervaringen met het ziek-­zijn en met de gezondheidszorg niet alleen met hun eigen omgeving, maar me

Verslag van Innovative Medicines Initiative Workshop over betrekken van patiënten als partner in onderzoek

Het Europese Innovative Medicines Initiative (IMI) is een belangrijke financier voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

Aanbevelingen voor succesvolle betrokkenheid van patiënten/cliënten bij medisch wetenschappelijk onderzoek

PGOsupport heeft, samen met 3 deskundigen op het gebied van patiëntenparticipatie, het initiatief genomen om praktische aanbevelingen vo

Surrounded by controversy: Perspectives of adults with ADHD and health care professionals on mental health care

Proefschrift in het Engels door Sam J.C. Schrevel
Vrije Universiteit van Amsterdam, 3 november 2015

Een 10 voor patiëntenparticipatie

Een prikkelend boek over patiëntenparticipatie voor onderzoekers en patiënten die van elkaar willen leren.

Brochure over samenwerking ouderen en onderzoekers bij zorginnovatie

Samenwerking tussen onderzoekers en ouderen bij zorginnovatieprojecten: hoe gaat dat?

Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht opgeleverd?

De vraag van mei 2015 luidt: Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) opgeleverd?

Hoe kunnen de wensen en meningen van patiënten/cliënten in kaart worden gebracht, om te dienen als input voor onderzoek, beleid of kwaliteit van zorg?

De vraag van april 2015 luidt: Hoe kunnen de wensen en meningen van patiënten/cliënten in kaart worden gebracht, om te dienen als input

Patiëntenparticipatie bij programmering en implementatie van onderzoeksagenderingen: het evaluatieonderzoek

Diverse gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties in Nederland hebben inmiddels ervaring opgedaan met patiëntenparticipatie bij onderz

Pages