Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

10 handvatten voor succesvolle inwonerparticipatie

Het RIVM publiceerde een handreiking met 10 handvatten voor inwonerparticipatie. Deze handvatten helpen gemeenten, organisaties en netwerken om inwoners succesvol te betrekken bij zorg en ondersteuning. Ze komen voort uit onderzoek naar de ervaringen van professionals en inwoners in 6 regio’s die actief zijn met inwonerparticipatie bij ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’.

Interessant voor:

 • gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties
 • inwoners die (willen) participeren

Aanbevolen bij:

 • betrekken van inwoners bij zorg en welzijn

Inwonerparticipatie kan veel opleveren. Denk aan beleid dat beter aansluit, meer vertrouwen en onderling begrip en minder belemmeringen voor inwoners om zelf iets te doen aan problemen bij zorg en ondersteuning.

Voorwaarde is dat de inbreng van inwoners goed tot zijn recht komt. Dat blijkt nogal complex.
Daarom publiceert het RIVM 10 handvatten als randvoorwaarden voor succesvolle inwonerparticipatie.
Daarvoor onderzocht het RIVM de ervaringen van professionals en inwoners die samenwerkten in zes regio’s. En koppelde deze ervaringen aan wetenschappelijk literatuuronderzoek. Dat leidde tot de volgende 10 randvoorwaarden.

10 handvatten voor inwonerparticipatie

 • Ontwikkel een gezamenlijke visie en spreek hierbij duidelijke rollen af
 • Betrek inwoners zo vroeg mogelijk
 • Creëer een veilige omgeving en vertrouwde sfeer voor inwoners
 • Zet in op ondersteunend en transparant leiderschap
 • Wees bereid om inwoners een grotere rol te geven bij het plannen en implementeren van zorg en gezondheidsbeleid
 • Houd rekening met en adresseer scheve machtsverhoudingen tussen inwoners en professionals
 • Onderzoek en sluit aan bij de motivaties voor participatie van inwoners
 • Realiseer zichtbare en snelle successen om inwoners betrokken te houden
 • Investeer in inwoners zodat ze kennis, zelfvertrouwen en middelen hebben om te participeren
 • Investeer in een passende participatieomgeving

Aanvulling: koppel terug

Een belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle inwonerparticipatie voegen wij hier graag aan toe:

 • koppel terug aan participerende inwoners wat je met hun inbreng hebt gedaan, óók als suggesties niet zijn overgenomen.

Bestand

Randvoorwaarden voor succesvolle inwonerparticipatie.
Handvatten op basis van onderzoek naar de ervaringen van professionals en inwoners

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Organisatie: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Auteur: E. de Weger, N. van Vooren, B. Keij
 • Publicatiedatum: december 2022