Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Aan de slag met participatie in gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceerde een handreiking voor inwonerparticipatie bij gemeenten. Aanleiding was het wetsvoorstel ‘versterking participatie op decentraal niveau’ dat de Tweede Kamer in oktober 2023 heeft aangenomen.

Interessant voor:

 • Gemeenten
 • Belangenbehartigers in gemeenten

 Aanbevolen bij:

 • Inwonerparticipatie
 • Lokale participatie

Deze handreiking beschrijft hoe gemeenten in het algemeen aan de slag kunnen met participatie. Het gaat niet over het organiseren van participatie bij een vraagstuk, maar over het formuleren van een algemene visie, algemeen beleid, algemeen uitvoeringsprogramma en een participatieverordening in gemeenten.

Routekaart

De handreiking is beschreven als een routekaart: een algemene manier om belangrijke vraagstukken rond participatie langs te lopen. De routekaart begint bij fundamentele vragen over participatie, democratie en burgerschap, en leidt stap voor stap naar onderwerpen als concrete participatiekaders, -werkwijzen en -instrumenten.

De handreiking omvat per stap steeds:

 • een beschrijving van het onderwerp van de stap. De benodigde theorie.
 • good practices die relevant zijn binnen de stap
 • tips voor het goede gesprek over de stap
 • een aantal bronnen als achtergrond en stof tot nadenken. Ter verdieping van de stap of als inspiratie.

Ook onderwerpen die vaak terugkomen bij participatie komen aan bod, zoals het uitdaagrecht, decentralisatie, representativiteit en de rol van de gemeenteraad.

De handreiking is geschreven voor gemeenten. Maar hij biedt ook inspiratie aan iedereen die een visie op participatie wil ontwikkelen en wil omzetten naar beleid en uitvoering. Ook is hij interessant voor lokale belangenbehartigers die willen weten hoe gemeenten met participatie aan de slag (kunnen) gaan.

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Auteurs: Steven Blok en Sophie Piers met hulp van Jort Janssen
 • Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Publicatiedatum: 1 juni 2023