Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Handleiding opstellen begrijpelijke PIF

Dutch Oncology Research Platform (DORP) stelde een ‘Handleiding opstellen PIF voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ samen. De handleiding geeft handvatten voor onderzoekers of opstellers van een ‘Proefpersonen Informatie Formulier' (PIF) om deze begrijpelijk te maken.

Interessant voor:

 • Klinisch onderzoekers
 • Opstellers van een Proefpersonen Informatie Formulier (PIF)

Aanbevolen bij:

 • Klinisch onderzoek

Het is wettelijk verplicht om personen die eventueel willen deelnemen aan medisch wetenschappelijk onderzoek, vooraf goed te informeren. De informatie die ze krijgen moet goed te begrijpen zijn. Alleen dan kunnen ze een weloverwogen keuze maken om aan het onderzoek mee te doen.

Proefpersonen worden geïnformeerd met een proefpersonen-informatieformulier (PIF). Door ondertekening verklaren proefpersonen dat ze volledig geïnformeerd zijn over het onderzoek en dat zij vrijwillig deelnemen.

Beperkte gezondheidsvaardigheden

1 op de 3 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Bijvoorbeeld omdat ze leven in sociaal kwetsbare situaties, moeite hebben met lezen en schrijven, de Nederlandse taal niet spreken of geen digitale vaardigheden hebben. Zij hebben moeite met het lezen en begrijpen van de PIF.
Daardoor zullen zij minder snel meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek.

Door bij het informeren en verkrijgen van toestemming rekening te houden met beperkte gezondheidsvaardigheden, laaggeletterdheid en cultuur, vergroot je de kans dat een meer diverse populatie aan je onderzoek meedoet.

Handvatten voor begrijpelijke PIF

Dutch Oncology Research Platform (DORP) stelde een handleiding samen waarmee onderzoekers hun PIF begrijpelijker kunnen maken. De handleiding geeft onder meer:

 • tips voor het schrijven van vereenvoudigde tekst en het gebruik van illustraties, met voorbeelden en verwijzingen naar bronnen.
 • een checklist beeldmateriaal voor laaggeletterden
 • tips voor het testen van een patiëntvriendelijke PIF

Colofon

 • Auteurs: Danielle Straub (DORP), Evelijn Zeijdner (DORP)
  Met bijdragen van: Faizel Ghazi (Kindermedicijn), Ronella Grootens, Marleen Breems (HOVON), Mara van Beusekom (DORP Patiëntenparticipatie expertteam), Ineke Hoogstraten-Schutte (PAG), Jessica Steglich (PAG)
 • Opdrachtgever: Dutch Oncology Research Platform
 • Publicatiedatum: 29 maart 2022