Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Delphi methode

Het realiseren van een onderzoek volgens de Delphi methode bestaat uit vier stappen:

Concept Mapping

Concept Mapping is het, met een groep, vaststellen van relevante thema’s en het visualiseren van een model/raamwerk voor een complex ond

Cliëntenwerkgroep

Een cliëntenwerkgroep formuleert een concreet voorstel voor de Raad van Bestuur/directie over een vooraf vastgesteld onderwerp.

Cliënten- / Patiëntenraad

De cliënten-/patiëntenraad is een vaste raad die de belangen van cliënten behartigt en daartoe overleg pleegt met de directie/Raad van B

Charette

Charette is gericht op de inrichting van cliëntenruimten en -gebouwen.

Tool: Handleiding richtlijnontwikkeling

Een praktische handleiding van CBO en PGOsupport voor vertegenwoordigers van pg-organisaties (ervaringsdeskundigen), die deel (gaan) nem

Shadowing

Bij de methode ‘shadowing’ volgt een shadower (observator) de cliënt tijdens zijn zorgtraject.

Interview

Het interview is een gestructureerd vraaggesprek aan de hand van een gespreksleidraad of een aantal steekwoorden met als doel om diepgaa

Focusgroep Online

Een focusgroep online is een online ‘chatsessie’ waarbij een groep deelnemers digitaal op open vragen en stellingen reageert.

Focusgroep Fysiek

Let op: de handleiding Focusgroepen is onlangs vernieuwd.

Enquête / Vragenlijst

Een enquête (of vragenlijst) is een kwantitatieve onderzoeksmethodiek.

Cliëntenpanel

Een groep cliënten geeft zijn mening, deelt ervaringen of denkt mee over oplossingen voor een actueel onderwerp binnen de zorg.

Continu cliëntenervarings-/tevredenheidsonderzoek

Het continu vergaren van input van cliënten om de kwaliteit van een zorgproces/zorgeenheid te verbeteren en te beheersen.

Pages