Ga naar de hoofdcontent
Tool

Beslisboom participatieverzoeken voor patiëntenorganisaties

Praktisch vragenschema maakt besluitvorming over participatieverzoeken effectiever.

Steeds meer onderzoekers, studenten, fabrikanten en media benaderen patiëntenorganisaties met allerlei verzoeken om medewerking. Van een eenvoudige enquête onder de achterban door een eerstejaarsstudent tot samenwerking in een onderzoeksteam.

“Veel patiëntenorganisaties nemen elk participatieverzoek serieus. En gaan soms op ieder verzoek in, zelfs als dit niet in hun plannen past. De afweging kost telkens veel tijd en kan de beleidsdoelen in gevaar brengen. Want als je iets nieuws gaat doen, moet je iets anders laten vallen. Tijd, geld en mensen zijn tenslotte schaars”, zegt Jolanda van Dijk, adviseur organisatieontwikkeling bij PGOsupport.

Effectiever besluiten over participatie

Op verzoek van patiëntenorganisaties stelde PGOsupport daarom in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland een praktische beslisboom op. Beantwoording van 4 vragen leidt eenvoudig tot afwijzen of oppakken van een participatieverzoek. En als oppakken een optie is, resteren vervolgens nog 2 ethische vragen: past het bij je normen en waarden? En is het geen bedreiging voor het imago?

De beslisboom helpt om snel te besluiten welke verzoeken waardevol zijn voor de organisatie, zonder ze allemaal in het bestuur te bespreken. 

Beslisboom participatieverzoek

1. Past het verzoek in het jaarplan?

a) Ja, ga naar vraag 2
b) Nee. Zijn er belangrijke redenen om het verzoek toch op te pakken?
b1) Ja, er is een belangrijke reden, ga naar vraag 2
b2) Nee, wijs het verzoek af 

2. Is het verzoek dringend?

a) Ja, het verzoek vraagt om directe afhandeling, ga naar vraag 3
b) Nee, het verzoek is niet dringend, het moet ingepland worden, ga naar vraag 4

3. Is er menskracht beschikbaar?

a) Ja, er is menskracht beschikbaar, ga naar de ethische beslisboom
b) Nee, er is geen menskracht beschikbaar. Kies voor delegeren, werven, uitstellen of afwijzen

4. Kan de organisatie dit belangrijke, niet-urgente verzoek zelf afhandelen?

a) Ja, organisatie kan dit verzoek zelf afhandelen, neem het op in het volgende jaarplan
b) Nee, organisatie kan dit verzoek niet zelf afhandelen, delegeer het of wijs het af

Ethische beslisboom

Past het verzoek volgens de beslisboom bij de organisatie? Dan blijft de vraag of het aansluit bij de normen en waarden van de organisatie en of het geen imagoschade oplevert.

1. Past dit verzoek binnen de normen en waarden van de organisatie?

a) Ja, het verzoek past bij onze normen en waarden, ga naar vraag 2 van de ethische beslisboom
b) Nee, het verzoek past niet bij onze normen en waarden, discussieer erover of wijs het af

2. Past dit verzoek bij het imago van de organisatie?

a) Ja, het verzoek past bij ons imago, honoreer het verzoek
b) Nee, het verzoek past niet bij ons imago, imagoschade is kansrijk. Pas het verzoek aan of wijs het af.

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.