Ga naar de hoofdcontent
Methode

Participatiespel betrekt jongeren bij ziekenhuiszorg, beleid en onderzoek

Het spel Alle Stemmen Tellen, helpt zorgprofessionals en onderzoekers de mening van jongeren te achterhalen. Omgekeerd helpt het jongeren hun mening te geven.

Interessant voor:

 • product- en dienstenontwikkelaars
 • onderzoekers
 • beleidsmakers
 • zorgprofessionals

Aanbevolen bij:

 • zorgvernieuwing en -verbetering voor jongeren
 • ontwikkeling dienst of product voor jongeren

Mening vragen lastig

Hoe laat je pubers en andere jongeren hun mening geven over bijvoorbeeld een behandeling, onderzoek, medicijn? Als je er rechtstreeks naar vraagt, komt er vaak weinig terug. Reflecteren op de eigen situatie is moeilijk.

Jongeren spelenderwijs betrekken

Met het kaartspel Alle Stemmen Tellen, kun je jongeren spelenderwijs betrekken bij keuzes in ziekenhuiszorg, onderzoek en beleid. Het spel is samen met jongeren met een chronische aandoening gemaakt. Daardoor sluit het perfect aan bij hun belevingswereld.

Naast de fysieke versie is er een online variant, omdat het voor jongeren vaak moeilijk is om een extra bezoek aan het ziekenhuis te brengen.

Het spel

Het spel is gebaseerd op Halli Galli, waarbij je zoveel mogelijk kaarten moet verzamelen door als eerste op de bel te drukken. Op het bord staan gekleurde cirkels met in totaal 10 thema’s die jongeren met een chronische ziekte belangrijk vinden.

Elke speler legt een stapeltje kaarten gesloten voor zich op het bord. Dan volgt er een filmpje, waarin de arts of onderzoeker zichzelf voorstelt en een vraag aan de jongeren stelt.

Na het filmpje begint het spel. Iedereen legt om de beurt een kaart op tafel. Zodra er 3 kaarten van dezelfde kleur (thema) op tafel liggen, druk je zo snel mogelijk op de bel. Wie als eerste drukt, wint de kaarten. Die speler mag als eerste reageren op de vraag uit het filmpje in relatie tot het thema van de gewonnen kaarten. De afbeeldingen op de kaarten en de woorden op het speelbord helpen de jongeren bij het geven van hun mening,

Stel het thema is: ‘Ik en anderen’. De jongere kan dan zeggen dat hij het vervelend vindt om uitjes met vrienden te moeten missen, als hij voor een behandeling naar het ziekenhuis moet. De anderen mogen daarop reageren.

Het spel wordt opgenomen zodat de vragenstellers de antwoorden van de jongeren kunnen terughoren.

Website

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Maker: psychosociale afdeling Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.
 • Contact: Lotte Haverman, psycholoog / projectleider Alle Stemmen Tellen
  l.haverman@amsterdamumc.nl
  Lorynn Teela, projectmedewerkster Alle Stemmen Tellen
  l.teela@amsterdamumc.nl