Ga naar de hoofdcontent
Methode

Toolbox Horen Zien en Spreken voor kwaliteitsverbetering mét cliënten in de langdurige zorg

2 instrumenten om samen met cliënten als co-onderzoekers de zorgrelatie met professionals in beeld te brengen en te verbeteren.

Interessant voor:

 • cliënten in de langdurige zorg (ouderen, mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking, of mensen met psychische problemen) 
 • zorgorganisaties langdurige zorg (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ)
 • cliëntenraden
 • cliëntenondersteuners

Aanbevolen bij:

 • kwaliteitsverbetering voor en door cliënten in de langdurige zorg

Zorgrelatie bepaalt kwaliteit van zorg

De kwaliteit van de relatie tussen zorgverlener en cliënt bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de zorg. Het Nederlands instituut voor onderzoek in de gezondheidszorg, Nivel, onderzocht welke aspecten (determinanten) bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorgrelatie. Met die kennis zijn 2 instrumenten ontwikkeld ter verbetering van de zorgrelatie voor en vooral mét cliënten.

2 kwaliteitsinstrumenten voor en door cliënten

'WIEK interview' en 'Luister naar mijn verhaal' zijn de 2 instrumenten in de toolbox 'Horen, Zien en Spreken' om de kwaliteit van de zorgrelatie tussen professional en cliënt te meten. Daarin hebben cliënten een belangrijke rol: zij gaan als co-onderzoeker in gesprek met andere cliënten.

Dit heeft veel voordelen, zoals:

 • cliënten maken onderling makkelijk contact
 • ze begrijpen uit ervaring snel wat de andere cliënt bedoelt

Elke co-onderzoeker krijgt vooraf een training.

WIEK interview

In een WIEK interview staat de zorgrelatie tussen één cliënt en zijn of haar zorgprofessional(s) centraal. De co-onderzoeker interviewt met 10 WIEK-kaarten een andere cliënt over wat voor hem of haar belangrijk is en wat beter kan in de zorgrelatie met de zorgprofessional. Met de bevindingen kunnen cliënten en zorgprofessionals samen verder aan de zorgrelatie werken.

Luister naar mijn verhaal

Co-onderzoekers houden interviews met cliënten over hun ervaringen met zorgprofessionals. In een verhalenbijeenkomst vertellen cliënten hun verhaal aan elkaar. De geanonimiseerde verhalen worden in een reflectiebijeenkomst voorgelegd aan zorgprofessionals en de cliëntenraad. Vervolgens  formuleren ze samen verbeteracties.

Resultaat

De gelijkwaardige, laagdrempelige en open gesprekken leveren betrouwbare informatie, waardevolle verbeterpunten en verbeteracties op. Zo kunnen cliënten zelf bijdragen aan kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg.

Colofon

 • Organisatie: Nivel
 • Auteurs: Mattanja Triemstra, Aukelien Scheffelaar, Nanne Bos
 • Subsidiegever: ZonMw
 • Publicatiedatum: mei 2019