Ga naar de hoofdcontent
Tool

Handreiking patiëntgerichte zorginkoop

De digitale handreiking van Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland helpt patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars elkaar te vinden in patiëntgerichte zorginkoop.

Interessant voor:

  • patiëntenorganisaties
  • zorgverzekeraars

Aanbevolen bij:

  • patiënten betrekken bij de zorginkoop

Bij het inkopen van zorg kijken zorgverzekeraars niet alleen naar het aantal operaties, behandelingen of andere zorgvormen, ze maken ook afspraken over bijvoorbeeld de kwaliteit ervan.

Ervaringsdeskundige patiënten hebben kennis over de geleverde zorg die zorgverzekeraars daarom goed kunnen gebruiken bij de zorginkoop. Deze expertise draagt bij aan beter zorg voor de verzekerden.

Dat vraagt om een samenwerking tussen patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars die nog niet altijd voor de hand ligt. Daarom namen Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland gezamenlijk het initiatief voor de handreiking patiëntgerichte inkoop.

De handreiking geeft uitleg over:

  • hoe zorgverzekeraars zorg inkopen
  • hoe zorgverzekeraars rekening houden met de behoeften van patiënten bij zorginkoop
  • wat patiëntenparticipatie bij zorginkoop inhoudt
  • hoe zorgverzekeraars de ervaringen van patiënten zo effectief mogelijk ophalen en inzetten
  • hoe patiëntenorganisaties zich goed voorbereiden op goede inbreng van patiënten in het inkoopproces
  • wat patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars van elkaar mogen verwachten
  • mooie voorbeelden van patiëntenparticipatie bij zorginkoop

Uitleg, tips en tools

Naast uitleg geeft de handreiking praktische tips voor bijvoorbeeld zinvolle patiëntenparticipatie en tools als checklists, adreslijsten en producten die helpen om informatie over en van patiënten te verkrijgen en om patiënten te betrekken.

Er is een versie voor patiëntenorganisaties en een voor zorgverzekeraars, met voor hen specifieke tips en toelichting.

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Praktijkvoorbeeld

Patiëntenorganisatie SPKS, Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal, trok bij zorgverzekeraars aan de bel, toen de organisatie van diverse kanten signalen ontving dat de behandeling van maag- en slokdarmkanker in Nederland niet optimaal is.
Lees hoe SPKS bij zorgverzekeraars gehoor vond voor hun visie op expertzorg op de website van PGOsupport.