Ga naar de hoofdcontent
Methode

Handboek Fotostem voor participatie door bewoners met dementie

Mensen met dementie kunnen amper participeren, doordat zij zich niet meer goed kunnen uitdrukken. Via foto’s kunnen zij hun stem wel laten klinken. Een handleiding voor de methode van Fotostem (Photo Voice).

Interessant voor:

 • onderzoekers die mensen met dementie willen betrekken
 • cliëntenraden en zorg- en welzijnszorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg
 • verzorgers thuis en in de dagbehandeling 

Aanbevolen bij:

 • bevorderen van participatie door mensen met dementie, kwetsbare ouderen.

Participeren met cognitieve achterstand

In een vergevorderd stadium van de ziekte zijn mensen met dementie afhankelijk van de zorg die zij in een verpleeghuis krijgen. Hoe kun je kwetsbare bewoners betrekken bij de kwaliteit van zorg? Hoe krijgen zij een eigen stem in de zorg, ondanks hun ziekte?

Via foto’s beleving inzichtelijk maken

Bewoners maken samen met familieleden foto’s van momenten en activiteiten die zij positief ervaren. Door de foto’s wordt de beleving van mensen met dementie letterlijk en figuurlijk inzichtelijk gemaakt. Daarnaast dienen de foto’s als communicatiehulpmiddel.

Zo werkt Fotostem

Fotostem kent 4 fasen.

 • Fase 1: de familie maakt samen met de bewoner foto’s van momenten, situaties of zaken die een positief gevoel opleveren. Deze foto’s komen in het hele proces terug ter ondersteuning van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten.  
  Met de foto’s komt het verhaal van de bewoner naar voren komt. Een zorgmedewerker bespreekt de foto’s met de bewoner en familie.
 • Fase 2: de gespreksleider presenteert de foto’s met de verhalen aan de bewoners en familieleden. Hiermee doen bewoners en familie gezamenlijk vernieuwende ideeën op voor goede zorg.
 • Fase 3: bewoners, familie, verzorgend personeel, teamleider en eventueel vrijwilligers stellen doelen op bij de ideeën uit de vorige fase. 
 • Fase 4: de gespreksleider presenteert de doelen. Familie, bewoners, verzorgend personeel, de teamleider en vrijwilligers bedenken gezamenlijk acties en afspraken voor elk doel. Uiteindelijk ontstaat er een concreet implementatieplan. 

Bestanden

Handleiding Fotostem (Innovaties in de zorg) 

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, is niet drempelvrij. Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

Deze handleiding is tot stand gekomen door samenwerking van Zuyd Hogeschool en zorgorganisatie Sevagram. 
De handleiding is in eerste instantie geschreven voor cliëntenraden en zorg- en welzijnsmedewerkers in de verpleeghuiszorg. Hij is ook bruikbaar voor dementerende ouderen in de thuissituatie en dagbehandelingscentra. 

Colofon

 • Organisatie: Zuyd Hogeschool, Sevagram
 • Auteur: Nadine Jans, Ezra van Zadelhoff en Albine Moser
 • Opdrachtgever / sponsor: ZonMw, VSB Fonds
 • Publicatiedatum: 2013 
Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.