Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Participatie van migranten vraagt extra aandacht

Het is belangrijk om de kwaliteit en effectiviteit van de zorg aan Nederlanders met een migratieachtergrond te vergroten. Dat vraagt om participatie van deze groep in onderzoek, kwaliteit en beleid in de zorg.

Interessant voor: 

 • onderzoekers 
 • patiëntenvertegenwoordigers 
 • beleidsmedewerkers 

Aanbevolen bij: 

 • participatie van patiënten met een migratieachtergrond 

Om patiënten met een migratieachtergrond actief te laten participeren, is een handreiking voor professionals ontwikkeld

Deze handreiking bestaat uit: 

 • samenvatting van een literatuuronderzoek 
 • checklist patiëntenparticipatie
 • stappenplan vergroten patiëntenparticipatie; met voorbeelden  

Bestanden

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

Gegevens uit onderzoek, praktijkvoorbeelden, groepsgesprekken met de doelgroep en interviews over succesverhalen vormen de basis van de handreiking.  

Colofon

 • Organisatie: Pharos, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland (SIGN) 
 • Auteurs: A. Dorgelo, S. Pos, H. Kosec 
 • Opdrachtgever / sponsor: ZonMw en het VSB Fonds
 • Publicatiedatum: 2014