Ga naar de hoofdcontent
Praktijkvoorbeeld

Succesvolle samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en zorgverzekeraars

Het gebrek aan eenduidige patiëntinformatie rondom lumbale spondylodese was voor Jos Kuijlen, neurochirurg in het UMCG, reden om het Ketenzorgtraject Lumbale Spondylodese te initiëren. Lumbale Spondylodese is een operatie waarbij twee of meerdere wervels in de onderrug worden vastgezet. Het project is een mooi voorbeeld van een waardevolle samenwerking tussen patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars (tripartite samenwerking).

Met elkaar in gesprek 

Jos Kuijlen: “Zowel voorafgaand als na de operatie hadden patiënten veel vragen rondom het zorgtraject.” Voor Kuijlen de aanleiding om de informatievoorziening beter te willen stroomlijnen. Jos Kuijlen schreef samen met Margriet Sterken, physician assistant bij het Wervelkolom Centrum Groningen, een projectvoorstel. Dat werd gehonoreerd.  
Als projectleiders enthousiasmeerden Jos en Margriet de betrokken partijen om met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken. Patiëntenvertegenwoordigers, eerstelijns- en tweedelijnszorgverleners van zowel binnen als buiten het UMCG, Zorgbelang en Menzis werkte samen aan het in kaart brengen van het zorgtraject en deden suggesties voor verbeteringen. 
Hieronder enkele ervaringen van betrokkenen.  

Jos Kuijlen, neurochirurg UMCG, initiator en projectleider 

 • “Alle betrokkenen stonden open voor verbetering van het zorgproces en wilden hierover meedenken en meebeslissen.” 
 • “Tijdens de gesprekken met patiënten is duidelijk geworden met welke vragen patiënten rondlopen, zodat wij hen daarover in de toekomst beter kunnen informeren.” 
 • “De pijnbehandeling bleek niet altijd goed geregeld te zijn. Daar is nu een nieuw protocol voor ontwikkeld.“ 
 • “De bijdrage van patiënten vormde de leidraad voor verbeteracties in de zorgketen.” 

Margriet Sterken, physician assistant Wervelkolomcentrum Groningen en projectleider 

 • “De kracht van het project zit hem in de samenwerking tussen professionals en patiënten: waarin iedereen elkaar versterkte en aanvulde.“
 • “We hebben met dit project een heel mooie blauwdruk gemaakt die als voorbeeld gebruikt kan worden voor andere zorgtrajecten. Als je multidisciplinair werkt binnen een bepaalde zorgketen kan je met vergelijkbare problemen te maken krijgen.” 

Ina de Vries, beleidsadviseur medisch specialistische zorg Menzis  

 • “Patiënten kunnen vaak goed zien wat wel en niet werkt in de praktijk. Voor Menzis is dat belangrijke informatie, waarmee we de zorg meer in lijn kunnen brengen met wensen en behoeften van patiënten, en zodoende betere contractafspraken kunnen maken met zorgaanbieders.“
 • “Behalve verbeteringen in het zorgproces, neemt door de samenwerking van zorgprofessionals de werkvreugde binnen het zorgproces toe.“
 • “Goede resultaten hebben een stimulerend effect op andere partijen in de zorg.” 

Ilona Thomassen, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem  

 • “Deze samenwerken vraagt om echte openheid en betrokkenheid van de behandelaars en beleidsmakers, vooral om patiëntenvertegenwoordigers op hun gemak te stellen.“ 
 • “Mijn inbreng over de patiëntenfolder en pijnbestrijding zijn goed opgepakt.” 
 • “Niet alleen patiënten hebben baat bij deze ontwikkelingen, ook de samenwerking tussen behandelaars, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen verbeterd.”   

Guido Willems, eerstelijns fysiotherapeut 

 • “Dit soort projecten draagt bij aan eenheid in taal en behandeltrajecten binnen de patiëntenzorg. Patiënten die eenduidige informatie ontvangen, krijgen een beter op elkaar aansluitende behandeling in de verschillende fases van het zorgtraject, meer vertrouwen in de begeleiding en gaan minder ‘zorg shoppen’. Dit leidt zeer waarschijnlijk tot snellere en betere resultaten.”  

Maaike van Dam en Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen over de tripartite samenwerkingen in het algemeen 

 • Maaike van Dam: “Een tripartite samenwerking is soms knap ingewikkeld. Er moeten meerdere perspectieven worden samengebracht, wat soms botst. Zo kunnen de wensen duidelijk zijn, maar financiën een drempel vormen, of komt het voor dat diverse geledingen binnen een afdeling niet op één lijn zitten. Veel winst is gehaald in het verhelderen van het totale zorgpad en in het realiseren van een aanspreekpunt. Door echte ervaringen te horen ontstaat begrip en een wil tot veranderen die van binnenuit komt.”  
 • Jolanda Fritsma: “Er wordt steeds meer gekeken naar de ‘zorgketen’; vanaf het moment dat fysieke of mentale klachten ontstaan tot aan behandeling en nazorg. Daarbij worden ook zorgverleners van buiten het ziekenhuis betrokken, en komt de patiënt werkelijk centraal te staan.“ 
Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.