Ga naar de hoofdcontent
Methode

Spiegelgesprekken: patiënten houden zorgverleners een spiegel voor

Patiënten/cliënten geven in een groepsbijeenkomst direct hun reactie op de verleende en ervaren zorg. De zorgverleners zijn hierbij aanwezig als toehoorder. Zij mogen later tijdens de bijeenkomst reageren.

Interessant voor:

 • patiëntenvertegenwoordigers
 • zorgverleners
 • cliënten

Aanbevolen bij:

 • meer bewust worden van de ervaringen van patiënten
 • concrete verbetering van zorg

De spiegelgesprekmethode houdt zorgverleners letterlijk een spiegel voor. Door aanwezig te zijn bij het gesprek zijn zorgverleners zich meer bewust van hoe patiënten/cliënten de zorg op hun afdeling hebben ervaren. De methode kan concrete aanknopingspunten geven om de zorg te verbeteren. 
De spiegelgesprekken kunnen over alle onderdelen in de zorg gaan, zoals:

 • belevingswereld van patiënten/cliënten
 • kwaliteit van ervaren zorg
 • communicatie
 • nazorg
 • een recent ingevoerde verandering
 • privacy

Voor een effectief spiegelgesprek en een vervolg hierop:

 • stel een onafhankelijke gespreksleider aan
 • maak notulen en neem quotes hierin op
 • betrek de cliëntenraad als toehoorder bij een spiegelgesprek. Dit zorgt voor borging van het vervolgtraject omdat zij toeziet op het uitvoeren van de besproken verbeterpunten.

Voordelen:

 • directe reacties op de geleverde zorg – positief en negatief – van patiënten
 • concrete aanknopingspunten voor verbeteringen
 • leidt tot meer patiëntgericht gedrag van zorgverleners
 • leidt tot meer kwaliteit van zorg 

Bestanden

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

Bij deze methode delen patiënten/cliënten in een groepsbijeenkomst hun inzichten en ervaringen met de gegeven zorg. Zorgverleners zijn hierbij aanwezig.

Onder leiding van een gespreksleider vertellen maximaal 12 patiënten, of bij kinderen de ouders, in een kringgesprek over hun ervaringen met de geleverde zorg. Dit gesprek duurt meestal maximaal 2 uur. De zorgverleners zijn aanwezig als toehoorder en zitten om de kring heen. Zij kunnen aan het eind van het gesprek reageren en/of vragen te stellen zonder dat er een discussie ontstaat.

Vooraf is vaak vastgelegd waar het gesprek over gaat en zijn de randvoorwaarden bepaald. Zorgverleners krijgen op deze manier direct feedback omdat de betrokken patiënten/cliënten onder behandeling zijn (geweest) in de zorginstelling waar de zorgverleners werkzaam zijn.

Spiegelgesprekken lijken op Els-Borstgesprekken, maar zijn niet hetzelfde:

 • bij een Els-Borstgesprek zijn zorgverleners geen toehoorder, maar is er een direct gesprek met de patiënt
 • bij een Els-Borstgesprek bestaat er geen behandelrelatie. Patiënten zijn niet behandeld op de afdeling of in de zorginstelling van de betrokken zorgverleners.