Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Patiëntervaringsverhalen op website verzameld

De website patiëntervaringsverhalen geeft een overzicht van ervaringsverhalen van patiënten. Veel verhalen zijn opgeschreven in boeken, maar de website verwijst ook naar blogs, docu's(dagboek) en (korte) egodocumenten.

Interessant voor:

  • onderzoekers 
  • patiëntenvertegenwoordigers 
  • beleidsmakers 
  • zorgverleners 

Aanbevolen bij: 

  • inbreng van het patiënten- en cliëntenperspectief door ervaring met een aandoening

De website: 

  • laat de stem van de patiënt horen, doorklinken en meetellen  
  • kan helpen om de gezondheidszorg patiëntgerichter te maken 
  • geeft een overzicht van lotgenotenboeken voor patiënten en cliënten, naasten en mantelzorgers  
  • biedt meerwaarde voor onderzoek, onderwijs en beleid in de gezondheidszorg 

Bestanden

www.patientervaringsverhalen.nl

www.displace.nl
Vergelijkbaar initiatief met verhalen over leven met beperkingen vanuit de eigen ervaring, verteld op een manier die toegankelijk is voor iedereen. 

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

De website is oorspronkelijk een initiatief van de Stichting CCC, opgericht door medisch sociologe Coleta Platenkamp. Per 1 januari 2019 beheert en onderhoudt de Erasmus School of Health Policy en Management in Rotterdam de collectie. Ook wordt de kennis ingezet in zorg, onderzoek, onderwijs en beleid. 
Collectie patiëntervaringsverhalen beschikbaar voor systematisch onderzoek. Artikel over het gebruik van de collectie patiëntervaringsverhalen.

Colofon

  • Organisatie: Erasmus School of Health Policy en Management in Rotterdam