Ga naar de hoofdcontent

Onderzoeksagenda dementie gepubliceerd

Via raadpleging van ruim 800 mensen met dementie, mantelzorgers, wetenschappers, zorgprofessionals en andere betrokkenen heeft Alzheimer Nederland haar onderzoeksagenda vastgesteld.

Mensen met dementie en mantelzorgers hebben over de volle breedte meegedacht en de focus aangebracht voor het onderzoek rond kwaliteit van leven.

Alzheimer Nederland signaleert veel ontwikkelingen. Zo verschijnt dit jaar de nieuwe Zorgstandaard Dementie en geeft het ministerie van VWS invulling aan haar dementiebeleid, ook wat betreft wetenschappelijk onderzoek.

Alzheimer Nederland streeft naar meer focus binnen het onderzoek naar dementie dat zij mogelijk maakt, om met beperkte middelen toch maximale impact te realiseren.

Met de raadpleging en het vaststellen van de onderzoeksagenda brengt Alzheimer Nederland deze focus aan in haar onderzoeksbeleid vanuit patiëntenperspectief.

Dementie voorkomen of genezen

De achterban van Alzheimer Nederland vindt onderzoek naar het voorkomen of genezen van dementie het belangrijkst, ook al is dat een langetermijndoel. Deze doelstelling valt weer uiteen in medische behandeling van dementie en risicoreductie door leefstijlaanpassing.
Daarnaast heeft de achterban grote behoefte aan betere zorg en ondersteuning.

Onderzoeksprioriteiten Alzheimer Nederland

Samengevat zijn de onderzoeksprioriteiten van Alzheimer Nederland:

Dementie voorkomen of genezen

 • Medische behandeling van dementie
  • Aangrijpingspunten voor preventie of behandeling
  • Translationeel onderzoek
  • Vroegdiagnostiek
 • Risicoreductie van dementie via leefstijlaanpassingen

Betere zorg en ondersteuning

 • Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
 • Zoeken naar activiteiten voor mensen met dementie, thuis en in het verpleeghuis
 • Op de persoon gerichte zorg en aandacht in het verpleeghuis

Lees het praktijkvoorbeeld van de onderzoeksagenda dementie in de Kennisbank. Minke Kooistra, adviseur wetenschappelijk onderzoek bij Alzheimer Nederland, vertelt hierin hoe de agenda in samenwerking met mensen met dementie, mantelzorgers en professionals tot stand is gekomen.