Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Kennis over lokale participatie? Kijk ook op movisie.nl!

Bij lokale participatie komen burgerparticipatie en patiëntenparticipatie vaak samen. Hoewel burgerparticipatie en patiëntenparticipatie ieder een eigen dynamiek kennen, is er veel overlap. Bovendien kunnen we de inzichten van beide participatievormen benutten. De meeste kennis over burgerparticipatie vind je bij Movisie, het kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

In de nieuwsbrief en de kennisbank delen we steeds vaker kennis die bij Movisie beschikbaar is, zoals het artikel 'Beter gemeentebeleid met ervaringskennis van cliënten en inwoners'.
Het is zeker aan te raden om eens verder rond te kijken op de site van Movisie om te leren van de inzichten in burgerparticipatie. Een paar tips:

  • Handreiking samenwerking adviesraden en gemeenten geeft tips en adviezen over de rol van adviesraden van inwoners en cliënten bij maatschappelijke vraagstukken. Oók als je met een cliëntenraad, patiëntenpanel of ander adviesorgaan in de zorg werkt, is deze handreiking de moeite waard om te lezen.
  • In het artikel Werken aan inclusieve cliënt- en inwonersparticipatie lees je hoe op lokaal niveau gewerkt wordt aan het betrekken van een zo divers mogelijke groep inwoners met ervaringskennis. Een worsteling die menig patiëntenorganisatie zal herkennen.
  • Met een theoretische verkenning, praktijkvoorbeelden en gesprekken heeft Movisie een bundeling gemaakt van inzichten in ervaringskennis en -deskundigheid voor beleid en dienstverlening. Die inzichten kunnen zeker helpen om participatie van mensen met een chronische ziekte, handicap of psychische kwetsbaarheid lokaal beter vorm te geven.

Nieuwsgierig geworden van deze voorbeelden en heb je de tijd om er echt in te duiken? Begin dan vooral bij de Movisie-dossiers burgerparticipatie en ervaringsdeskundigheid.

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.