Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Beter gemeentebeleid met ervaringskennis van cliënten en inwoners

Hoe kunnen gemeenten de ervaringskennis van een bredere en meer diverse groep cliënten en inwoners benutten voor verbetering van hun beleid en dienstverlening rond zorg en ondersteuning? Movisie beschrijft het aan de hand van 5 vernieuwende participatiepraktijken.

Interessant voor:

 • gemeenten
 • zorginstellingen

Aanbevolen bij:

 • ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk beleid rond zorg en ondersteuning 

Participeren vraagt nog te veel van cliënten en inwoners

Van oudsher organiseren gemeenten inspraak van cliënten en inwoners met vaste structuren en organen. Denk aan een adviesraad, platform of cliëntenraad.

Om daarin te participeren, heb je beleidskennis nodig. Zoals inzicht in de manier waarop een gemeente werkt, hoe het bestuurlijke proces verloopt en hoe beleidstukken tot stand komen.
Ook moet je de ambtelijke taal begrijpen. Daardoor is vaak maar een beperkte groep cliënten en inwoners betrokken.

Vernieuwing in participatie nodig

Voor een breder en meer inclusief bereik, zoeken veel gemeenten en inwoners naar een andere invulling van cliënten- en inwonerparticipatie. Gemeenten zijn inmiddels verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Om die taken goed te kunnen uitvoeren, is betrokkenheid van een brede en diverse groep cliënten en inwoners nodig.

5 vernieuwende praktijken

In het rapport ‘Beter beleid met ervaringskennis van inwoners’ beschrijft Movisie de vernieuwende participatiepraktijken van 5 gemeenten.

Hoewel de invulling per gemeente verschilt, hebben ze dezelfde intentie: met een brede groep inwoners samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en dienstverlening.

Het rapport concludeert dat 5 elementen cruciaal zijn voor meer inclusieve cliënten- en inwonerparticipatie:

 • vroegtijdig
 • dichtbij
 • samen
 • pro-actief
 • flexibel

Begin is er

De auteurs zien dat de 5 gemeenten voortgang boeken met meer inclusieve cliënten- en inwonerparticipatie. Zo lukt het om met cliënten en inwoners in contact te komen die eerder niet gehoord werden of niet in beeld waren: mensen die zelf ervaring hebben met hulp of ondersteuning.

Beleidsaanpassing door input

In de onderzochte voorbeelden leidt de opgehaalde input daadwerkelijk tot aanpassing van beleid. Dat is nog beperkt doordat het tijd en inzet kost om het nieuwe samenspel tussen inwoners en gemeente vorm te geven. Daarnaast ligt het accent meer op het participatieproces en de uitvoering van beleid. Daarmee is de uitvoeringsorganisatie een nieuwe speler in dit samenspel.

Praatplaat en werkblad

Voor gemeenten die aan de slag willen met vernieuwing van cliënt- en inwonerparticipatie, ontwikkelde Movisie een praatplaat en een werkblad.

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Auteurs: Roos van Schaijk, Sanneke Verweij, Karin Sok
 • Uitgever: Movisie
 • Publicatiedatum: april 2020