PGOsupport heeft, samen met 3 deskundigen op het gebied van patiëntenparticipatie, het initiatief genomen om praktische aanbevelingen voor participatief onderzoek te ontwikkelen. Het proces bestond uit drie gestructureerde bijeenkomsten, een literatuurverkenning en een vragenlijstonderzoek. Er is consensus bereikt over een set van negen aanbevelingen. Deze geven patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers sturing bij het inrichten van hun gezamenlijke onderzoeksproject. De aanbevelingen worden onderschreven door ruim 20 organisaties met ervaring op het gebied van patiëntenparticipatie.