Ga naar de hoofdcontent
Methode

Wereldcafé: delen van kennis en inzichten

Het Wereldcafé is een conversatievorm die samenwerking optimaal stimuleert en goede en breed gedragen ideeën oplevert.

Interessant voor:

  • cliëntenorganisaties
  • onderzoekers
  • zorgsector

Aanbevolen bij:

  • deelnemers activeren om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen.

Een Wereldcafé zorgt op een informele wijze voor uitwisseling van kennis, ervaringen, meningen en ideeën. Een grote groep mensen geeft in een informele setting gemakkelijker zijn inbreng. Onderzoeks- of besluitvormingsprocessen verlopen hierdoor soepeler. Geen debat, maar in gesprek met elkaar. 

Hoe werkt het?

  • De deelnemers verspreiden zich over de tafels in één ruimte
  • Aan elke tafel bespreken de deelnemers een ander onderwerp
  • Een vaste groepsleider noteert de inbreng in een mindmap
  • Na een afgesproken tijd wisselen de deelnemers van tafel
  • Na afloop ontstaat er een grote mindmap met verbanden, overlappingen en oplossingen  

Bestanden

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Achtergrond

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië. Grondleggers Juanita Brown en David Isaacs zouden een groep mensen in de tuin van hun huis ontvangen voor een brainstormsessie. Door onverwacht slecht weer waren ze genoodzaakt de tafels in hun huiskamer neer te zetten. Een vel papier bij wijze van kleedje er overheen, een bloemetje erop, koffie en croissants. Wat bedoeld was om louter sfeer te creëren, bleek achteraf een gouden dialooggreep. Het World Café is verder ontwikkeld. In Nederland gebruiken onder andere TNO, de onderwijs-, zorg- en welzijnssector en cliëntenraden Wereldcafé als overlegvorm.