Ga naar de hoofdcontent

Wat we van burgerberaden leren over patiëntenparticipatie

Burgerberaden zijn volop aan de gang. Honderden inwoners praten mee, bijvoorbeeld over de zorg. Dat is iets anders dan participatie door enkele getrainde patiëntenvertegenwoordigers. Ontdek de mogelijkheden van burgerberaden voor patiëntenvertegenwoordigers, bestuurders van patiëntenorganisaties en beleidsmakers.

Het burgerberaad Zorg in Zeeland is begonnen. Deze manier van inwonerparticipatie, met honderden inwoners tegelijk, is heel wat anders dan patiëntparticipatie door getrainde ervaringsdeskundigen. Wij denken dat ‘de stem van de mensen om wie het gaat’ aan kracht wint door een combinatie van inwonerparticipatie (bijvoorbeeld in een burgerberaad) en patiëntenparticipatie.
Wat zijn de voordelen van een burgerberaad?

Je bent vertegenwoordiger van een patiënten- of cliëntenorganisatie

Je herkent het vast als patiëntenvertegenwoordiger: sommige vragen die je krijgt, gaan niet alleen over de patiëntengroep uit jouw achterban. Denk aan: eenzaamheid, preventie, positieve gezondheid of het omgaan met beperkte energie… Kun je ook over die onderwerpen zinvol meepraten? Het perspectief van jouw achterban schiet misschien tekort.
Een burgerberaad is georganiseerd vanuit het perspectief van álle inwoners. Hun adviezen vormen dan een waardevolle aanvulling.

Je bent bestuurder van een patiënten- of cliëntenorganisatie

Je bereikt waarschijnlijk niet alle patiënten of cliënten met een bepaalde aandoening, hoe hard je ook je best doet om ze te boeien. En dus mis je de inbreng van specifieke groepen. Zoals van jongeren, mensen met een lager inkomen of met een andere culturele achtergrond. Deelnemers aan een burgerberaad zijn op een manier gekozen uit de hele bevolking, dat ze een goede afspiegeling zijn van de hele maatschappij.

Je bent een beleidsmaker

Als beleidsmaker ben je verantwoordelijk voor het beleid en je hebt veel kennis van je werkgebied. Je weet vast dat de ervaringskennis van ‘de mensen om wie het gaat’ het minst aandacht krijgt. Onderzoekers en professionals schrijven hun pennen leeg over zaken die voor jou van belang zijn. Maar gaat dat ook over hoe het leven is van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben? Waar ze tegenaan lopen? En wat zij vinden dat jij zou moeten doen?

Je vindt de antwoorden bij een juiste mix van participanten. Want soms heb je goed getrainde ervaringsdeskundigen nodig om te praten over specifieke onderwerpen. En soms grotere groepen inwoners die je kunnen vertellen hoe jouw beleid in het alledaagse leven uitpakt.

Voor iedereen die met patiëntparticipatie bezig is

Een burgerberaad geeft een andere kijk dan we gewend zijn: niet vanuit de aandoening, maar vanuit het leven als inwoner in een bepaald gebied.

Deelnemers aan een burgerberaad hoeven niet namens een achterban te praten. Doordat zij tot een grote groep gelote inwoners behoren, vormen zij een dwarsdoorsnede uit de samenleving, met alle ervaringen en meningen.
Misschien is een burgerberaad niet direct het beste middel voor jouw onderwerp. Het kost veel tijd, toewijding en geld om het te organiseren. Het perspectief van een grote groep inwoners die alleen maar hun eigen ervaringen hebben, is eigenlijk altijd de moeite waard om te onderzoeken.

Meer weten over burgerberaad

Wat zijn burgerberaden?

Gemeenten en provincies organiseren burgerberaden om burgers meer directe invloed te geven op besluiten die hen aangaan. In een burgerberaad krijgt een representatieve groep burgers een uitnodiging om mee te denken en te adviseren over een specifiek onderwerp dat een brede groep in de samenleving aanspreekt. De ontvangers van de adviezen – vaak de politiek – melden vooraf wat er met de uitkomsten gebeurt. Het burgerberaad verzamelt kennis door het uitnodigen van zowel experts als ervaringsdeskundigen. Meer informatie en een overzicht van alle burgerberaden in Nederland vind je op www.burgerberaad.nu.

Wat is het Burgerberaad Zorg Zeeland?

Het Burgerberaad Zorg Zeeland bestaat uit een serie bijeenkomsten waarbij Zeeuwse inwoners helpen om oplossingen te bedenken voor vraagstukken in de zorg. De ontvanger van de adviezen is de Zeeuwse Zorg Coalitie, die bestaat uit alle Zeeuwse gemeentes, Provincie Zeeland, zorgverzekeraar CZ en veel organisaties in de zorg en het onderwijs.
Tijdens het Burgerberaad Zorg Zeeland denken inwoners na over de vraag: Hoe organiseren we samen de zorg in Zeeland? Het burgerberaad trapte op 11 februari af met een inwonertop, waarbij 300 gelote Zeeuwen de inhoudelijke gespreksonderwerpen bepaalden en bespraken. Op dit moment worden de uitkomsten in ‘inwonerwerkplaatsen’ uitgewerkt, waarna in juni alle deelnemers de uitkomsten uit de werkplaatsen bespreken en prioriteiten stellen. De uitkomsten hiervan vormen het inwonerakkoord, en de Zeeuwse Zorgcoalitie heeft beloofd de adviezen in dit akkoord uit te gaan voeren, óf uit te leggen waarom ze dit niet doen. Dit burgerberaad volgen? Kijk op www.denkmeezorgzeeland.nl