Ga naar de hoofdcontent
Methode

Enquête

Ontdek meningen, opinies en gedrag van patiënten, naasten, mantelzorgers en burgers met de kwantitatieve onderzoeksmethode enquête.

Interessant voor:

 • patiëntenorganisaties
 • onderzoekers
 • gemeentes
 • beleidsmakers
 • zorginstellingen

Aanbevolen bij:

 • onderzoeken van meningen, ervaringen, gedrag en feiten van een grote groep respondenten.

De enquête, ook wel vragenlijstonderzoek, is een vorm van gestructureerde dataverzameling. Het is de meest gebruikte onderzoeksvorm bij achterbanraadpleging door patiëntenorganisaties.  
De uitkomsten zijn geschikt om het perspectief van patiënten/cliënten helder te krijgen voor bijvoorbeeld richtlijnontwikkeling en zorgverbetering.

Waarom een enquête?

Een enquête is geschikt om een betrouwbaar en representatief beeld te krijgen van meningen, ervaringen over tevredenheid, informatie over kenmerken, gevoelens, gedachten, kennis en gedragsintenties van een (grote) groep mensen.

Mondeling, schriftelijk

Je kunt een enquête zowel mondeling als schriftelijk (op papier of digitaal) afnemen. Veel organisaties maken gebruik van een vast panel (groep vertegenwoordigers) die zij periodiek via een enquête ondervragen over telkens andere onderwerpen.

Voordelen enquête

 • Veel informatie in korte tijd
 • Groot aantal mensen tegelijk bevragen
 • Snelle gegevensverwerking
 • Ruime keuze tools voor automatische verwerking

Nadelen enquête

 • Risico van sociaal wenselijke antwoorden
 • Verdiepende vragen zijn lastig
 • Ruime voorkennis nodig om antwoordcategorieën op te stellen

Mixed methods

Vaak wordt een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek toegepast. Heb je weinig voorkennis voor een enquête, dan kun je eerst kwalitatief onderzoek doen, bijvoorbeeld met een focusgroep of interview.

Online enquêtes

Er zijn veel tools voor online enquêteonderzoek. Een online enquête is:

 • snel: via internet nodig je mensen uit en heb je de resultaten snel binnen
 • handig: je kunt gebruikmaken van beproefde vragenlijsten van anderen
 • makkelijk: automatische rapportage van resultaten

Cursussen enquêteonderzoek

PGOsupport geeft regelmatig cursussen in kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Voor enquêteonderzoek bevelen we de cursus effectieve vragenlijsten maken van harte aan.

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.