Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Patiëntenparticipatie: van figurant naar medespeler

Wat is patiëntenparticipatie? Waarom gebeurt het (nog) niet op grote schaal? Waarom is het betekenisvol en structureel betrekken van patiënten zo moeilijk? En is daar iets aan te doen? Deze vragen beantwoordt Anne-Floor Schölvinck in het boekje ‘Van figurant naar medespeler’.

Interessant voor: 

 • onderzoekers 
 • patiëntenvertegenwoordigers 
 • zorgverleners 
 • beleidsmedewerkers 

Aanbevolen bij:

 • participatie van patiënten  

Het boekje is een Nederlandse samenvatting van Schölvinck’s proefschrift ‘Towards meaningful and sustainable patient involvement in health research decision-making’. Naast literatuuronderzoek deed Schölvinck onderzoek naar 4 participatieprojecten. 

Het boekje beschrijft achtereenvolgens: 

 • wat is patiëntenparticipatie? 
 • waarom is het zinvol om patiënten bij onderzoek te betrekken? 
 • is participatie van patiënten betekenisvol en met welke criteria toets je dit? 
 • welke belemmeringen zijn er om patiënten structureel te betrekken 
 • hoe je patiënten toch betekenisvol en structureel kunt betrekken, zoals Schölvinck probeerde in haar eigen onderzoeksprojecten 

Hoe kun je binnen dit weerbarstige systeem toch invloed uitoefenen? Daarvoor geeft Schölvinck 5 ‘participatiepijlers’ waaraan betrokkenen in ieder geval moeten denken om een betekenisvolle samenwerking tussen onderzoekers en patiënten op te zetten en te behouden.  

Deze 5 participatiepijlers zijn: 

 • motivatie en draagvlak 
 • resultaatgericht samenwerken 
 • diversiteit en vertegenwoordiging 
 • inbedding in de organisatie
 • bereidheid en vermogen tot reflectie van alle betrokkenen 

Bestanden

Van figurant naar medespeler(VU Research Portal)

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Organisatie: Vu Amsterdam 
 • Auteur: A.F. Schölvinck 
 • Publicatiedatum: 2019