Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Patiëntenparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren

Onderzoek naar betekenisvolle betrokkenheid van patiënten bij de selectie van uitkomstindicatoren.

Door patiënten vroeg te betrekken bij het bepalen van uitkomstindicatoren van zorg, kunnen zij meepraten over de uitkomsten die zij belangrijk vinden. Santeon groep onderzocht hoe patiënten hier het beste bij participeren.

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw.

Interessant voor:

 • Zorginstellingen
 • Patiëntenvertegenwoordigers
 • Patiëntenorganisaties

Aanbevolen bij:

 • Opstellen van uitkomstindicatoren
 • Zorgverbetering

De Santeon ziekenhuizen, een groep van 7 topklinische ziekenhuizen, heeft voor verschillende aandoeningen multidisciplinaire verbeterteams. Deze teams stellen uitkomstindicatoren op voor het meten van de zorgkwaliteit.

Daarbij betrekken ze patiënten als leden van het verbeterteam of werken samen met patiëntenverenigingen. In de praktijk blijkt het lastig om patiënten hierbij te betrekken. Santeon onderzocht daarom hoe zij dat beter kunnen doen.
De belangrijkste conclusie is dat ervaringsdeskundigen dankzij hun unieke expertise toegevoegde waarde bieden bij het selecteren en prioriteren van belangrijke uitkomstindicatoren.

Internationale standaardsets als uitgangspunt

Voor veel aandoeningen zijn internationale standaardsets van uitkomstindicatoren beschikbaar. In principe zijn patiënten bij de opzet betrokken, maar dit is niet altijd betekenisvol gedaan. Een check op deze standaards bij het belang voor de patiënt is belangrijk.

Patiënten lid van verbeterteam meest effectief

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten meer invloed hebben als zij lid zijn van een verbeterteam, gecombineerd met samenwerking met een patiëntenvereniging.

Adviezen voor patiëntenparticipatie bij uitkomstindicatoren

Uit de interviews volgen 14 adviezen voor participatie bij het bepalen van uitkomstindicatoren. Deze gaan over praktische, sociale en beleidsmatige aspecten, zoals:

 • Minder medisch jargon
 • Uitleg over de rol van de patiënt
 • Minstens 2 patiënten in het verbeterteam
 • Terugkoppeling op input
 • Iedereen zien als gelijkwaardig
 • Behouden van professionele behandelrelatie

Benieuwd naar de resultaten en de rest van de adviezen voor participatie? Lees dan het rapport ‘Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: lessen voor de praktijk’.

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Organisatie: Santeon
 • Auteurs: Jet Westerink, Mirjam Garvelink, e.a.
 • Datum: oktober 2022