Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Participatie van mensen met een lagere maatschappelijke positie en/of migratieachtergrond

Hoe betrek je mensen met een lagere maatschappelijke positie en mensen met een migratieachtergrond bij gezondheidszorg en -onderzoek? De whitepaper van Pharos biedt handvatten.

Interessant voor:

 • zorgprofessionals 
 • onderzoekers 
 • beleidsmedewerkers 

Aanbevolen bij: 

 1. betrekken van mensen met een lagere maatschappelijke positie
 2. betrekken van mensen met een migratieachtergrond
 3. overbruggen van gezondheidsverschillen

Aanleiding

Steeds vaker krijgen eindgebruikers (cliënten, patiënten, inwoners) een stem bij de ontwikkeling van beleid, de uitvoering van onderzoek en de inrichting van zorg en ondersteuning. Een goede ontwikkeling.

Tegelijkertijd is er een risico dat die betrokkenheid juist verschillen tussen mensen vergroot als bepaalde groepen slecht vertegenwoordigd zijn. Dit geldt vooral voor mensen met een lagere maatschappelijke positie (lagere opleiding en weinig inkomen) en mensen met een migratieachtergrond. Zij worden bij consultaties en samenwerkingen nog te vaak (onbedoeld) uitgesloten.

Dat komt bijvoorbeeld doordat de informatie, de wijze van benaderen, het taalgebruik of de werkvormen niet aansprekend zijn en niet aansluiten bij de leefwereld, vaardigheden en context van de mensen in kwestie.

Samenwerken met de mensen om wie het gaat

Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, houdt zich al ruim 30 jaar bezig met de gezondheid en kwaliteit van zorg voor laagopgeleiden, vluchtelingen en migranten. In de publicatie 'Gezondheidsverschillen duurzaam aanpakken' verwoordt Pharos haar visie op het verkleinen van gezondheidsverschillen. Eén van de belangrijkste principes is: samenwerken met de mensen om wie het gaat.

In de publicatie beschrijft Pharos:

 • waarom het betrekken van mensen met een lage maatschappelijke positie en/of een migratieachtergrond zo belangrijk is
 • en hoe je dit doet.

Ook de randvoorwaarden voor effectieve samenwerking met deze groepen en enkele belangrijke aandachtspunten bij de uitvoering komen aan bod.

Hoe je deze mensen kunt betrekken, illustreert Pharos met tal van praktijkvoorbeelden, zoals:

 • samenwerking met inwoners in een wijk
 • samen met taalambassadeurs of ervaringsdeskundigen aanpassen van informatiemateriaal
 • met hen ontwikkelen van een aanpak of een interventie
 • het inzetten van sleutelpersonen bij voorlichting en ondersteuning vanuit zorg en gemeente

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, is niet drempelvrij. Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Organisatie: Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen
 • Auteur: T. van Loenen, K. Hosper, F. Haker, C.Verstappen, K. Ramlakhan
 • Publicatiedatum: januari 2020
Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.