Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Ouderen kritisch over persoonlijke gezondheidsomgevingen

Digitaal al je gezondheidsgegevens verzamelen, beheren en delen. Naar verwachting wordt dit de komende jaren mogelijk dankzij de ontwikkeling van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Maar wat willen ouderen kunnen doen met deze PGO’s?

Interessant voor:

  • Zorginstellingen
  • Regionale beleidsmakers
  • Patiënten-/cliëntenorganisaties

Aanbevolen bij:

  • Betrekken van ouderen bij digitale zorg
  • Realiseren van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's)

Careyn, Utrechtse organisatie voor thuiszorg, verpleging en verzorging, vroeg het aan een diverse groep kwetsbare ouderen en enkele mantelzorgers. Ook testten ouderen 3 PGO’s op gebruiksgemak. Daarnaast zijn PGO’s getest op digitale toegankelijkheid.

Download de audiodescriptie

Betrek ouderen meer en eerder

Conclusie: ouderen en mantelzorgers zien toegevoegde waarde in PGO's, maar vooralsnog voldoen deze niet aan de gebruikerseisen en verwachtingen van deze gebruikersgroep.
Careyn roept dan ook op om ouderen meer en eerder te betrekken bij de ontwikkeling van PGO’s.

Download het eindrapport en materiaal

Careyn en PGOsupport stellen graag hun expertise beschikbaar aan andere partijen. Zij kunnen het materiaal gebruiken om ouderen goed te betrekken bij hun digitale zorg-projecten, zoals het ontwikkelen van een PGO.

Bestanden

Het onderzoek is uitgevoerd door Careyn en PGOsupport in samenwerking met ouderenorganisaties COSBO-Stad-Utrecht en NUZO, Pharos en Stichting Accessibility en maakt deel uit van het versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg InZicht.