Tool: Adviesvangers

Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om bij vragen of problemen hun cliënten op een creatieve en laagdrempelige manier te betrekken bij het ophalen van ideeën of oplossingen. LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema ontwikkelden de methode. 

De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor en met jongeren, maar is ook in te zetten voor volwassenen. De kern is dat 'de doelgroep voor de doelgroep staat', het is een peer-to-peer tool. De methode geeft cliënten de kans om te brainstormen over hun ideeën en adviezen onder begeleiding van iemand uit hun eigen doelgroep.

De methode is laagdrempelig en zorgt ervoor dat cliënten op een leuke en makkelijke manier meedenken. Als organisatie bereik je zo ook mensen die anders misschien niet zouden meedenken. De Adviesvangers zijn cliënten van dezelfde organisatie of met eenzelfde achtergrond. Zij verzamelen de ideeën via een gestructureerde brainstorm. 

Voorbeeld
In Eindhoven brainstormden Adviesvangers Niek en Amy (16) met 11 jongeren, zowel met als zonder ervaring in de jeugdzorg, over het onderwerp kindermishandeling. Bekijk het voorbeeld op de website van Kuseema.  

Training 

Cliënten die Adviesvanger willen worden, krijgen eerst een training. Ze maken met elkaar kennis en nemen deel aan een brainstorm zoals ze die zelf ook gaan begeleiden. Daarna is het hun beurt: ze gaan aan de hand van een gestructureerd stappenplan zelf oefenen. Natuurlijk krijgen ze ook veel tips over het faciliteren van een groep.

Wat levert het op?

Aan het einde van iedere brainstormsessie kiezen de deelnemers 5 top-ideeën, die ze verder uitwerken. Hier kan de organisatie aan het einde van het traject mee aan de slag.

Met deze methode komt cliëntenparticipatie echt bij de cliënten te liggen. Cliënten ervaren dat ze inspraak kunnen en mogen geven.

Kenmerken: 
 • De Adviesvangers krijgen een training om een gestructureerde brainstormsessie te begeleiden. Ze weten dus hoe het is om voor een groep te staan.
 • De deelnemers denken tijdens de sessie zowel individueel als samen na, verzinnen en ordenen ideeën en besluiten gezamenlijk welke ideeën ze het belangrijkst vinden. Dit wordt de top 5 van de bijeenkomst.
 • De uiteindelijke adviezen worden via film of moodboards aan de opdrachtgever gepresenteerd. De reactie van de opdrachtgever wordt teruggekoppeld naar de deelnemers. De terugkoppeling geeft de deelnemers mede het signaal dat hun input écht van belang is.
 • Adviesvangers is een peer-to-peer tool. De kracht zit in de eenvoud, de gestructureerde stappen die de deelnemers doorlopen en in het feit dat iemand van de eigen leeftijd of van de eigen doelgroep het proces faciliteert. Zowel de Adviesvanger als de deelnemers aan de bijeenkomst krijgen het gevoel ‘we doen dit echt samen’ en ‘deze adviezen, hier staan wij achter’.
Tips: 
 1. eigen pool
  Laat een eigen pool Adviesvangers trainen, die binnen de organisatie of in de regio inzetbaar is

 2. zorg voor diversiteit
  Maak de adviesvangerspool divers. Train zowel jongeren als ouderen met verschillende achtergronden. Zo kan elke doelgroep echt een peer-to-peer ervaring geboden worden.

 3. huur jonge Adviesvangers in
  Bij een specifieke vraag aan een groep jongeren is het mogelijk om al getrainde Adviesvangers (jongeren) in te zetten. Zo is het mogelijk om het peer-to-peer effect te faciliteren, zonder te hoeven investeren in het opzetten en begeleiden van een eigen pool.

 4. voorbeelden van brainstormvragen
  - Wat kunnen hulpverleners doen, zodat de hulp beter aansluit op jullie wensen?
  - Welke informatie willen scholieren krijgen van de Jeugdverpleegkundige?
  - Welke ideeën hebben jullie om de overgang van zorg naar geen zorg soepel te laten verlopen?
  - Hoe zou het thema gezond gewicht (of SOA’s) onder de aandacht kunnen worden gebracht?
Indicatie investering: 
 • Wil je als organisatie een eigen pool met Adviesvangers? In een training van 3 dagdelen kunnen 6-12 cliënten tot Adviesvanger opgeleid worden. De Adviesvangers kunnen hierna zelfstandig de brainstormsessies begeleiden.
 • Een brainstormsessie, begeleid door de Adviesvanger, duurt gemiddeld 2 tot 2,5 uur.
 • Reken daarnaast voldoende tijd voor de begeleiding, voorbereiding en afronding. Denk hierbij aan het scherpstellen van de vraag, het ondersteunen van de Adviesvanger, het werven van deelnemers en het bespreken en verwerken van de resultaten. 
Download(s): 
PDF icon Impressie_jonge_adviesvangers.pdf

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over Adviesvangers op www.adviesvangers.nl.

Contact: 

LOC
Tina Bakker
t.bakker@loc.nl

Kuseema
Nienke Manderveld
nmanderveld@kuseema.nl
024 - 360 5534

Tags: 

Reageer

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd