Ga naar de hoofdcontent
Tool

Kwaliteitsstandaarden ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief

De tool geeft tips en inzichten voor patiëntenvertegenwoordigers die betrokken zijn bij trajecten voor kwaliteitsstandaarden.

Interessant voor:

  • patiëntenvertegenwoordigers
  • patiëntenorganisaties

Aanbevolen bij:

  • participatie van patiëntenvertegenwoordigers bij kwaliteitsstandaarden.

De tool biedt tips om het patiëntenperspectief op een effectieve manier te gebruiken bij de ontwikkeling of herziening van een kwaliteitsstandaard. De huidige tips richten zich vooral op de tweedelijns zorg. Het is een gebruiksvriendelijke tool, ingedeeld in fasen en activiteiten. Bij iedere fase en activiteit vind je:

  • een algemene beschrijving
  • tips voor inbreng vanuit patiëntenperspectief
  • informatie over tips, te bekijken via tabs en linkjes. 

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Deze tool is opgesteld door Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Kind en Ziekenhuis, Hart&Vaatgroep, Longfonds, VSOP, Spierziekten Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland binnen het KIDZ programma. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg. Uitgangpunt van KIDZ: hoe krijgen patiënten meer invloed op de kwaliteit van zorg? Onder de naam KIDZ ontwikkelen 10 patiëntenorganisaties samen met Patiëntenfederatie Nederland producten.

Colofon

  • Organisatie: KIDZ programma
  • Opdrachtgever / sponsor: Patiëntenfederatie Nederland
  • Publicatiedatum: laatste update november 2018 Too