Ga naar de hoofdcontent

Kennisagenda Mondgezondheid verschenen

Voor het eerst is er een mondzorgbrede kennisagenda in Nederland, opgesteld door mondzorgprofessionals en patiënten samen.

Het onderzoek in de mondzorg gaat vooral over fundamentele en materiaaltechnische vragen. Het was daarbij niet duidelijk of dit onderzoek aansluit bij de behoeften van mondzorgprofessionals en patiënten. 

Mondzorgprofessionals en patiënten hebben in dialoog overeenstemming bereikt over de ervaren knelpunten in de mondzorg en de thema's die zij het belangrijkst vinden voor de uiteindelijke Kennisagenda Mondzorg. Hieruit heeft de projectgroep een top 8 onderzoeksonderwerpen samengesteld dat de hoogste prioriteit krijgt.

Deze collectief samengestelde en daardoor breed gedragen kennisagenda levert nu een positieve bijdrage aan evidence-based mondzorg. Hierdoor kan de kwaliteit en transparantie van de mondzorg verbeteren.

Zie voor meer informatie en de Kennisagenda Mondzorg de website van ACTA.