Ga naar de hoofdcontent

Kennisagenda algemene kindergeneeskunde gepubliceerd

In samenwerking met patiëntenorganisaties benoemt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een top 10 kennishiaten.

De kennisagenda algemene kindergeneeskunde beschrijft de methoden waarmee de kennishiaten zijn geïnventariseerd en geprioriteerd tot een top 10.

De inventarisatie vond plaats door analyse van 27 richtlijnen, een enquête onder leden van de NVK en overige belanghebbenden zoals patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

7 van 25 patiëntenorganisaties namen deel

Vertegenwoordigers van 25 patiëntenorganisaties zijn uitgenodigd om kennishiaten aan te dragen. Uiteindelijk hebben 7 organisaties gereageerd en zijn 32 kennishiaten of thema’s ingebracht die van hen afkomstig zijn.

Patiëntenvertegenwoordigers hebben ook deelgenomen aan de prioriteringsbijeenkomsten. Hester Rippen, directeur van patiëntenorganisatie Kind & Ziekenhuis maakte deel uit van de onderzoekswerkgroep.

De top 10 kennishiaten en de kennisagenda zijn gepubliceerd op de website van de NVK.

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.