Ga naar de hoofdcontent

Jongeren vormen stuurgroep in onderzoek naar jongeren

Het onderzoek ‘Geluk onder Druk?’ geeft inzicht in het mentaal welbevinden onder Nederlandse jongeren van 10 tot 18 jaar. Jongeren dachten mee over de opzet en uitwerking van het onderzoek.

Jongerenparticipatie

Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren werkt alleen als jongeren erbij worden betrokken. De onderzoekers installeerden daarom een adviesgroep en een stuurgroep van jongeren.
In werkgroepen hebben zij flink nagedacht over de vragenlijst, de dagboekstudie die jongeren een langere tijd bijhielden en over PR en communicatie.

Stuurgroep

De stuurgroep bestond uit 12 jongeren die 4 keer per jaar bij elkaar kwamen. De begeleiding was in handen van de deelnemende onderzoeksinstituten Stichting Alexander, Trimbos-instituut, Universiteit Utrecht en opdrachtgever UNICEF Nederland. Het onderzoek liep van januari 2019 tot en met mei 2020.

Lees meer over Geluk onder druk? Onderzoek naar mentaal welzijn jongeren op de website van Trimbos-instituut.