Ga naar de hoofdcontent

In de geest van open science

Het Rathenau Instituut onderzocht hoe betrokkenheid van niet-onderzoekers bij wetenschappelijk onderzoek vorm kreeg in de psychiatrie. Uit de ervaringen trok het instituut 5 lessen.

Nederland en Europa zetten zich in voor open wetenschap. Hierbij zijn wetenschappelijke publicaties vrij toegankelijk en worden data gedeeld en hergebruikt. Die openheid komt niet alleen de wetenschap zelf ten goede. Het kan de wetenschap ook relevanter maken voor de samenleving. Nu staat openheid richting de samenleving nog op de achtergrond. 

Meer publieke betrokkenheid kan zorgen voor wetenschappelijk onderzoek dat beter aansluit op maatschappelijke behoeften en voor meer impact. Niet-onderzoekers kunnen onder meer bijdragen door praktijkinzichten en ervaringskennis in te brengen of data te verzamelen. Bovendien kan participatie het draagvlak voor onderzoek verbeteren.

Het onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien hoe publieke betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek vorm krijgt binnen de psychiatrie. Uit de ervaringen binnen het psychiatrisch vakgebied trok het Rathenau Instituut 5 lessen.

Lees meer over het onderzoek op de website van het Rathenau Instituut.