Een praktische handleiding voor de organisatie, begeleiding en analyse van focusgroepen.

De handleiding is opgesteld door Ilse Raats (Raats voor Mensgerichte Zorg), trainer en adviseur patiëntgerichte zorg. Ilse Raats begeleidde als gespreksleider vele focusgroepen en spiegelbijeenkomsten.

Deze handleiding is herzien in november 2017.