Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Gouden tips voor duurzaam samenwerken in onderzoek

Blijven samenwerken, ook als de subsidie voor een onderzoeksproject stopt. Hoe doe je dat? Expert duurzame samenwerking Els De Maijer geeft de gouden tips.

Binnen een gesubsidieerd onderzoeksprogramma werken vaak veel partijen in een consortium samen. Die samenwerking is ook na afloop van het programma zinvol.

Els De Maijer, onderzoeker duurzame samenwerking en innovatie aan Tranzo, Tilburg University, geeft 10 tips om die samenwerking in stand te houden. De tips komen voort uit onderzoek naar de samenwerking van 7 consortia binnen het ZonMw-programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’.

10 tips voor duurzame samenwerking

De Maijer geeft de volgende 10 tips:

  1. Wees je bewust van de formele rollen, belangen en doelen van de deelnemende partijen. En hoe die de samenwerking beïnvloeden.
  2. Kies bewust voor vormen van interactie en kennisdeling.
  3. Ga eerlijk in gesprek met elkaar over de verwachtingen en bijdrage aan de samenwerking. 
  4. Leg een gemeenschappelijk doel vast en besteed daar ook in bijeenkomsten steeds aandacht aan.
  5. Zorg dat mensen weten dat hun inbreng inhoudelijk wordt gewaardeerd.
  6. Samenwerken draait om nodig zijn: vanwege de persoon die je bent en de kennis die je hebt.
  7. Ruim tijd in om relaties en onderling vertrouwen op te bouwen; drink een kop koffie met elkaar.
  8. Deel je onzekerheid. Als je dat aandurft, krijg je vaak waardering voor je openheid en transparantie.
  9. Realiseer je, dat hoe je door anderen gezien wil worden, bijdraagt aan de rol die je wil innemen in de samenwerking.
  10. Gouden tips zijn altijd situatie-afhankelijk.

Het volledige artikel Duurzaam samenwerken doe je zo!, met een toelichting op de tips op de website van ZonMw.