Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Een gezonde toekomst voor iedereen

Wageningen Universiteit organiseert inwoneradviesraad voor onderzoeksagenda gezondheidsverschillen.

Welke onderzoeksonderwerpen zijn belangrijk om gezondheidsverschillen terug te dringen en iedereen een gezonde toekomst te bieden? Tot nu toe werd dat vooral bedacht voor de mensen om wie het gaat. De Wageningen Universiteit bedacht dat het beter is om die vraag voor te leggen aan een adviesraad van ervaringsdeskundige inwoners. Wat levert dat op? En hoe verhouden hun suggesties zich tot de Kennisagenda die professionals en beleidsmakers eerder zonder hun inbreng opstelden? Ze beschreven hun ervaringen in een wetenschappelijk artikel.

Interessant voor:

 • Onderzoekers
 • Regionale beleidsmakers
 • Patiënten-/cliëntenorganisaties

Aanbevolen bij:

 • Betrekken van zorggebruikers bij wetenschappelijk onderzoek

De adviesraad met inwoners, die de leerstoelgroep Consumptie en Gezonde Leefstijl samenstelde, bestaat uit mensen die leven met weinig geld, zoeken naar een stabiele woon- of werksituatie of kampen met psychische kwetsbaarheid. Negen leden, uit verschillende regio’s, in de leeftijd van 18 tot 65+ jaar, met uiteenlopende ervaringskennis.

Het artikel beschrijft hoe de leden geworven zijn, hoe en met welke methoden de bijeenkomsten plaatsvonden en wat die opleverden.

3 onderzoeksthema’s

Vanuit hun ervaringskennis definieerde de adviesraad de volgende 3 onderzoeksthema’s:

 1. De complexiteit van het systeem (te versnipperd, onoverzichtelijk, ondoorzichtig en niet begrijpelijk genoeg).
 2. De samenhang tussen mentale gezondheid en gezond leven (wie zich mentaal niet goed voelt, kan ook niet goed voor zichzelf zorgen)
 3. De leefomgeving (de invloed van zowel de fysieke leefomgeving als de online wereld, bijvoorbeeld op jongeren)

Bij alle 3 de thema’s benadrukt de adviesraad dat ervaringskennis essentieel is om passende ondersteuning te realiseren.

Inzichten van professionals en ervaringsdeskundigen vergeleken

Eerder stelden wetenschappelijke experts, beleidsmakers en professionals de Kennisagenda Samen Gezond Leven op, zonder inbreng van ervaringsdeskundigen. Het is interessant om te zien hoe beide agenda’s zich tot elkaar verhouden. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen die 2.

Beide zien dat er al veel bekend is over wat gezond leven is en wat ervoor nodig is. Maar hoe je die inzichten in de praktijk brengt, is vanuit beide perspectieven een belangrijke vraag.

Opvallend is dat de adviesraad het gebrek aan samen leren en kennisdeling signaleert tussen het sociale domein en de gezondheidszorg.

Tot slot adresseert de adviesraad op alle thema’s de behoefte aan inbreng van ervaringskennis. Terwijl die inbreng bij de Kennisagenda Samen Gezond Leven ontbreekt.

In de kadertekst van het artikel beamen de auteurs van deze Kennisagenda het belang van ervaringskennis en melden daar in de toekomst meer mee te doen. Bijvoorbeeld via cocreatie van onderzoek en beleid/praktijk.  

Geleerde lessen

Het artikel eindigt met geleerde lessen over de samenwerking tussen wetenschap en inwoners:

 • De gedrevenheid en interesse van ervaringsdeskundigen
 • Neem goed de tijd voor het opbouwen van vertrouwen en een veilige omgeving.
 • Dit vraagt om openheid, wederzijds respect en ruimte om van elkaar te leren.
 • Samenwerking is ook gezellig!
 • Concreet resultaat bevordert de samenwerking

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.