Ga naar de hoofdcontent

CCMO bevordert patiëntenparticipatie bij klinisch onderzoek

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) wil dat patiënten van begin tot eind een actievere rol krijgen in klinisch onderzoek. De commissie wil dit bereiken in samenwerking met patiëntenorganisaties, opdrachtgevers, onderzoekers en toetsende instanties.

Als toezichthouder van de medisch-ethische toetsingscommissies van wetenschappelijk onderzoek bij mensen, waarborgt de CCMO de bescherming van proefpersonen. Met het gestarte programma ter bevordering van patiëntenparticipatie gaat de commissie een stap verder.

Participatie verhoogt onderzoekskwaliteit

De betrokkenheid van patiënten staat bij CCMO hoog op de agenda omdat dit in haar ogen de kwaliteit van onderzoek ten goede komt.

“Het doel van de gezondheidszorg is om het dagelijks leven van patiënten te verbeteren,” zegt CCMO-voorzitter Joop van Gerven. “Door patiënten vanaf het begin mee te laten denken en meebeslissen over klinisch onderzoek kunnen we dit positieve effect vergroten.”

Voordelen patiëntenparticipatie bij onderzoek

Het CCMO ziet de volgende voordelen van patiëntenparticipatie bij klinisch onderzoek:

  • verbeterde inclusie van proefpersonen
  • minder uitvallen van proefpersonen tijdens het onderzoek
  • onderzoek dat beter aansluit op de behoeftes van patiënten

Samen met patiëntenvertegenwoordigers vormgeven

Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 4 betrokken partijen: patiëntenverenigingen, opdrachtgevers, onderzoekers en toetsende instanties. Deze partijen streven samen met de CCMO naar:

  • een grotere rol voor patiënten bij het opstellen van onderzoeksprotocollen en bij het evalueren tijdens het onderzoek
  • versterking van de rol van proefpersonenleden in de toetsingscommissies
  • intensievere samenwerking CCMO met relevante partijen
  • meer inzicht in patiënt-geïnitieerd onderzoek

De CCMO houdt de komende periode gesprekken met de betrokken partijen om met elkaar te bepalen wat er moet gebeuren om dit te bereiken.

Annemiek van Rensen, adviseur patiëntenparticipatie bij PGOsupport, is één van de gesprekspartners.

Het uiteindelijke doel is dat patiënten van begin tot eind een actievere rol krijgen in het proces, zodat klinisch onderzoek nog beter wordt.

Bron: CCMO