Ga naar de hoofdcontent

Belangenbehartigers onontbeerlijk voor goede cliëntondersteuning

Evaluatie 5 jaar Koploperproject Ieder(in). Belangenbehartigers en ambtenaren werkten samen om de onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo) te verbeteren. Hoe verliep de samenwerking en wat leverde die op?

Iedere Wmo-cliënt heeft recht op hulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Die ondersteuner helpt met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van zorg of ondersteuning in het sociale domein.

Koploperproject

Sinds 2017 werken steeds meer gemeenten aan verbetering van deze cliëntondersteuning. Tot 2022 deden 113 gemeenten dit als deelnemer aan het Koploperproject. In alle koplopergemeenten werkten gemeenteambtenaren en lokale belangenbehartigers samen om het aanbod, de vindbaarheid en de kwaliteit van de cliëntondersteuning te verbeteren.

Betrokkenheid belangenbehartigers geëvalueerd

Ieder(in) bevorderde het betrekken van belangenbehartigers bij de projectplannen. In sommige gemeenten ging dat als vanzelf, op andere plaatsen was dat minder vanzelfsprekend. Soms was het een succes, soms ging het niet goed.

In 10  gesprekken met belangenbehartigers maakt Ieder(in) de balans op. Hoe hebben belangenbehartigers hun deelname aan het project ervaren? Wat was hun rol? Wat konden ze bijdragen? En wat hebben ze geleerd?

Meerwaarde van belangenbehartigers

  • Zij weten wie de mensen zijn die een beroep doen op cliëntondersteuning.
  • Zij kunnen de behoeften van de gebruikers van cliëntondersteuning goed inschatten.
  • Zij kunnen goed meedenken over de informatiebehoefte van, communicatiemiddelen en het taalgebruik voor gebruikers van cliëntondersteuning.

Meerwaarde voor belangenbehartigers

  • Belangenbehartigers en gemeenten kunnen elkaar makkelijker vinden na afloop van een gezamenlijk project. Ook is er meer begrip voor de meerwaarde van de inzet van ervaringsdeskundigheid.
  • Maatschappelijke organisaties kunnen elkaar makkelijker vinden na afloop van een gezamenlijk project.

Knelpunten bij participatie

Sommige projecten liepen minder goed door:

  • niet goed informeren of niet vanaf het begin betrekken van belangenbehartigers
  • strubbelingen over geld
  • onvoldoende samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuning

Download evaluatie

Meer informatie en de volledige evaluatie is te vinden op de website van Ieder(in).