Ga naar de hoofdcontent
Methode

Adviesvangers zorgen voor creatieve oplossingen bij vragen of problemen

Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om hun cliënten op een creatieve en laagdrempelige manier te betrekken bij vragen of problemen.

Interessant voor:

  • gemeenten
  • aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming
  • cliënten

Aanbevolen bij:

  • het betrekken van cliënten bij vragen of problemen.

De Adviesvangers zijn cliënten van eenzelfde organisatie of met eenzelfde achtergrond. Zij dagen hun leeftijds- of doelgroepgenoten uit om mee te denken, ideeën aan te dragen of hun mening te geven over vragen en problemen. 
Deze methode is ontwikkeld voor en met jongeren en is ook in te zetten voor volwassenen. Het geeft hen de kans om te brainstormen over hun ideeën en adviezen onder begeleiding van iemand uit hun eigen doelgroep.

Wat levert het op?

Uit iedere brainstormsessie kiezen de deelnemers 5 top-ideeën, die ze verder uitwerken. Hiermee gaat de organisatie aan de slag.  De participatie ligt echt bij de cliënten. Het werkt positief dat zij inspraak kunnen en mogen geven. 

Bestanden

Achtergrond

De kern van de methode is dat ‘de doelgroep voor de doelgroep staat’, het is een peer-to-peer tool. Cliënten brainstormen over hun ideeën en adviezen onder begeleiding van iemand uit hun eigen doelgroep. Het is laagdrempelig en zorgt ervoor dat cliënten op een leuke en makkelijke manier meedenken. Iedereen kan Adviesvanger worden. Zij volgen hiervoor een training. 

Colofon

  • Organisatie: Kuseema
  • Opdrachtgever/sponsor: LOC Zeggenschap in Zorg