Ga naar de hoofdcontent

Advies: regionale knooppunten geven zorggebruikers stem

Medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijn en inclusie worden steeds meer regionaal georganiseerd. De stem van ‘de mensen om wie het gaat’, van zorggebruikers tot inwoners, ontbreekt daarbij vaak. PGOsupport (nu INVOLV) schreef er een adviesrapport over.

PGOsupport (nu INVOLV) beschrijft in het adviesrapport hoe 15 tot 18 regionale knooppunten de participatie van zorggebruikers bij regionale vraagstukken over zorg en welzijn vergroten.

De knooppunten moeten ervoor zorgen dat de juiste ervaringsdeskundigen en inwoners aan de regionale overlegtafels komen. Nu gebeurt dat niet, om uiteenlopende redenen die het rapport ook beschrijft.

Het ministerie van VWS gebruikt het adviesrapport voor beleid dat de inbreng van patiënten, cliënten en burgers bij opgaven in de zorg moet bevorderen, aldus overheid.nl dat het rapport op 4 mei 2023 publiceerde. Het ministerie verwacht rond deze zomer met een definitief plan te komen. Lees het rapport ‘Van knelpunt naar knooppunt’ op de website van INVOLV.