Ga naar de hoofdcontent

Aanbevelingen voor patiëntgedreven zorg

Proefschrift Violet Petit-Steeghs biedt aanknopingspunten voor versterking van patiëntgedreven zorg in Nederland.

De titel van het proefschrift luidt: ‘Patient-centered care through knowledge co-creation and empowerment’.

Patiëntgedreven zorg vraagt participatie en empowerment

Bij patiëntgedreven zorg staan de individuele voorkeuren en behoeften van de patiënt centraal. Afgelopen decennia is patiëntgedreven zorg steeds meer omarmd in beleidshervormingen om de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren. Toepassing in de praktijk komt echter moeilijk van de grond.

In haar promotieonderzoek heeft Violet gekeken hoe participatie en empowerment (in hun kracht zetten) van patiënten de patiëntgedreven zorg kunnen versterken. Zij heeft hiervoor 5 verschillende casussen onderzocht binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij zijn meer dan 400 patiënten en 60 zorgverleners betrokken.

Model voor verbetering patiëntgedreven zorg

Met haar onderzoek heeft Violet Petit-Steeghs de verbetercyclus patiëntgedreven zorg ontwikkeld. Dit model toont aan dat versterking van patiëntgedreven zorg op twee manieren mogelijk is:

  • direct, door patiënten en zorgverleners te empoweren (in staat te stellen) om een cultuur te realiseren waarin de patiënt centraal staat
  • indirect, door patiënten en zorgverleners samen kennis te laten creëren, waardoor leer- en empowermentprocessen op gang komen.

Het model kan behulpzaam zijn bij het evalueren en realiseren van patiëntgedreven zorg. Het kan daarmee een brug slaan van theorie naar praktijk.

Zorginstellingen en patiëntenverenigingen kunnen implementatie bevorderen

Het implementeren van patiëntgedreven zorg in de praktijk is niet gemakkelijk maar wel mogelijk. Het vraagt nieuwe verantwoordelijkheden en rollen van patiënten en zorgverleners. Daar kunnen zorginstellingen en patiëntenverenigingen bij helpen.

Zorginstellingen krijgen het advies om tijd te reserveren tijdens consulten voor onder andere gezamenlijke besluitvorming en reflectie, en meer aandacht te besteden aan psychosociale gevolgen van het ziekteproces. 

Patiëntenorganisaties krijgen het advies om de kennis van de patiëntengroep te achterhalen door het verzamelen van de ervaringen van hun leden via bijvoorbeeld online fora. Daarnaast kunnen patiëntenorganisaties bijdragen aan het empoweren van hun leden door bijvoorbeeld voorbeeldvragen voor gezamenlijke besluitvorming aan te reiken en succesverhalen uit te dragen.

Door de wensen en behoeften van de patiënt meer centraal te stellen in de geleverde zorg, verbeteren de (ervaren) kwaliteit van zorg en daarmee de gezondheidsuitkomsten.

Zie ook de Nederlandse samenvatting “Versterken om samen te werken”.

Wil jij ook achterhalen wat jouw achterban belangrijk vindt?

Wil jij ook achterhalen wat jouw achterban belangrijk vindt?

PGOsupport denkt graag met je mee.