Ga naar de hoofdcontent
Publicatie

Aanbevelingen betere samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen

Participatief onderzoek met ervaringsdeskundigen met autisme

De samenwerking tussen onderzoekers en ervaringsdeskundigen verloopt niet altijd even soepel. Dat merkten onderzoeker Laura Nooteboom en ervaringsdeskundige Annelies Meuleman. Beiden zaten in de projectgroep Academische Werkplaats Autisme. Zij beschrijven de ‘haperingen’ in de samenwerking. En komen tot 6 aanbevelingen om de samenwerking in onderzoek met mensen met autisme te verbeteren. Aanbevelingen die overigens bruikbaar zijn bij iedere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers.

Interessant voor:

 • Onderzoekers
 • Ervaringsdeskundigen
 • Subsidieverstrekkers
 • Patiënten-/cliëntenorganisaties

Aanbevolen bij:

 • Participatief onderzoek (co-creatie)

De samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers binnen het project Academische Werkplaats Autisme kende in het eerste jaar vele hobbels. De ervaringsdeskundigen en onderzoekers besloten de krachten te bundelen en hun visie op goede samenwerking op papier te zetten.  

6 thema’s

Het document start met de visie van de auteurs op ervaringsdeskundigheid in het algemeen en die van mensen met autisme in het bijzonder. Daarna volgen 6 thema’s met aanbevelingen die de samenwerking kunnen versterken. Hieronder staan de thema’s, met enkele aanbevelingen. Zie het document voor de volledige aanbevelingen.

 • Aspecten/kenmerken van autisme die de samenwerking beïnvloeden
  • Bespreek elkaars behoeften rond de samenwerking en stem die af
  • Wees transparant over wat je verwacht van de ervaringsdeskundigen
 • De verschillende rollen en taken van ervaringsdeskundigen
  • Maak expliciete samenwerkingsafspraken, gebruik de participatiematrix
  • Maak onderscheid in rollen, kijk wat bij ieder past
 • Zorg voor persoonlijke ondersteuning tijdens het project
  • Betrekken van ervaringsdeskundigen in de wereld van wetenschappelijk onderzoek
  • Zorg voor voldoende inhoudelijke ondersteuning (basiskennis en -vaardigheden wetenschappelijk onderzoek)
 • Criteria voor onderzoekers in de samenwerking
  • Affiniteit met samenwerken met ervaringsdeskundigen
  • Competenties participatief onderzoek
  • Tijdige bijscholing over samenwerken met mensen met autisme
 • Samenstelling en werkwijze van de projectgroep als geheel
  • Bepaal rollen van coördinatoren ten opzichte van onderzoekers
  • Beschrijf ieders taken, rechten, plichten, verantwoordelijkheden
  • Maak tijd vrij om elkaar te leren kennen
 • Samen werken aan een plan van aanpak en de uitvoering van het project
  • Betrek ervaringsdeskundigen ook bij de planvorming

Hulmiddel bij gesprek met financiers

De auteurs denken dat het document ook kan bijdragen aan het overleg met subsidieverstrekkers over de randvoorwaarden voor goede samenwerking met ervaringsdeskundigen. Denk aan:

 • Realistische tijdsinschatting
 • Vergoedingen voor ervaringsdeskundigen

Bestand

Is een document niet meer via de link beschikbaar? Neem contact met ons op. Het document dat je opvraagt, voldoet niet aan de eisen voor digitale toegankelijkheid (WCAG). Daarom bieden wij het niet zelf aan via Participatiekompas.

Colofon

 • Organisatie: autisme.nl
 • Auteurs: A. Meuleman, L. Nooteboom
 • Publicatiedatum: maart 2022
Meer weten over patiëntenparticipatie?

Meer weten over patiëntenparticipatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Of heb je specifieke vragen over patiëntenparticipatie? PGOsupport adviseert je graag. Deze site hebben wij zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Klopt er toch iets niet? Neem ook dan even contact met ons op.