Methoden & Tools

Filter op categorie

Methoden, instrumenten en tips uit de praktijk om patiënten-/cliëntenparticipatie voor verschillende situaties en doelgroepen te verbeteren.

Triadekaart, volop in gebruik

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psych

Tool: Keuzehulp Ypsilon voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek

Patiënten- en cliëntenorganisaties en familieverenigingen krijgen van wetenschappers en instellingen heel regelmatig aanvragen om mee te

Tool: Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie lijkt een sleutel te zijn om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van patiënten.

Tool: Handboek kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaringen van pat

Tool: Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Deze handreiking biedt concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals in de gezondheidsbevordering, die aan de slag willen me

Tool: Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten

De handreiking is ontwikkeld binnen het landelijke patiëntveiligheidsprogramma in de GGz: veilige zorg, ieders zorg.

Wereldcafé

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië.

Focusgroep gevoelige onderwerpen

Een focusgroep over gevoelige onderwerpen, zoals seksualiteit (onveilig vrijen), incontinentie, huiselijk geweld, depressie, psychosocia

Tool: Handreiking patiëntenparticipatie vanuit cliënten- en familieperspectief

De handreiking is ontwikkeld binnen het Nationale patiëntveiligheidsprogramma GGz veilige zorg, ieders zorg.

Toekomstverkennend ouderenpanel

Een toekomstverkennend ouderenpanel (ook wel genoemd: toekomstpanel) is een gestructureerd groepsgesprek met en door ouderen, waarin aan

De Thermometer

De Thermometer is een beknopt instrument waarmee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op gezette tijden kun

SPOK (e-participatie)

Het SPOK-instrument is een analyse-instrument.

Themacafé

Ongeveer 1 keer in de zes weken organiseert LFB Onderling Sterk op verschillende plekken in Nederland thema café avonden.

Makkers Unlimited

Makkers Unlimited komt door middel van ludieke acties op voor mensen met een beperking.

Schilderijmethode

De schilderijmethode is een specifieke vorm van een panelmethode. Het is een creatieve methode om een

De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor

Groep-bouwt-beeld-oefening

Groep-bouwt-beeld-oefening is een groepsdiscussie waarbij gebruik wordt gemaakt van een specifieke projectieve techniek.

Zeg het ons!

Mensen met een verstandelijke beperking (eventueel met hulp van ondersteuners) passen de methode toe, waarbij de doelgroep bestaat uit m

Niet zeuren, maar doen!

Aan de hand van besprekingen wordt gekeken naar problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen en naar mogelijkheden om die prob

Re-design

Jonge mensen nemen het initiatief tot de uitvoering van eigen projecten.

Participatiewerkplaats Jeugd

De Participatiewerkplaatsen Jeugd werken aan het bevorderen van een sterke positie van cliënten in de jeugdzorg.

Brainzone

Via een website leggen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reageren op stellingen over

C-toets (Cliëntentoets)

De C-toets heeft tot doel om op hoofdlijnen te signaleren wat cliënten vinden van de zorg, hulp en steun die zij ontvangen.

C-teams - (Ouder)consulententeams

(Ouder)consulententeams zijn in 2000 ontwikkeld in de jongeren- en jeugdzorg, met de cliënten

Pages