‘Ik ben binnen ZonMw de coördinator als het gaat om participatie. Mijn opdracht is om na te denken over hoe ervaringsdeskundigen structureel betrokken kunnen worden bij het werk van ZonMw. Het NPCF panel is ingezet voor 4 ZonMw programma’s. De secretarissen van deze programma’s zijn enthousiast over het resultaat en de grote inzet van deze groep ervaringsdeskundigen. Door hun oordeel kunnen de aanvragen worden verbeterd en aangescherpt, als het gaat om betrokkenheid van en betekenis voor patiënten.’

Het referentenpanel
‘ZonMw werkt ook met wetenschappelijke referenten, deze beoordelen de kwaliteit van het projectvoorstel/onderzoek. Vaak zijn dit (buitenlandse) wetenschappers die expertise hebben op het terrein van het onderzoeksprogramma. De bijdrage van de referenten vanuit  ervaringsdeskundigheid richt zich op het beoordelen van relevantie. Naast de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen stimuleert ZonMw de aanvrager na te denken over het betrekken van de juiste doelgroepen (bijvoorbeeld patiënten, maar bijvoorbeeld ook huisartsen of apothekers) bij het project. ZonMw streeft naar participatie van belanghebbenden, omdat participatie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van en nieuwe inzichten voor onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Deze betrokkenheid bevordert ook dat resultaten beter aansluiten bij de behoeften van deze groepen. De patiënt is vaak een belangrijke doelgroep van projecten bij ZonMw. En daarom een belangrijke partner in het (onderzoeks-) project.’

‘Een verbeterpunt is de diversiteit van het panel’, zegt Huizer.  ‘Ook wordt samen met de NPCF nagedacht over hoe referenten kunnen bijdragen aan andere vormen van participatie, bijvoorbeeld deelnemen aan een commissie of verzorgen van een presentatie op een congres.’

Op de vraag welke tip Huizer heeft met betrekking tot het referentenpanel, geeft ze aan dat de ‘frisse’ blik vooral moet worden behouden. ‘De patiënten hebben de rol om vanuit een ander perspectief naar een projectvoorstel te kijken en dat moet zo blijven. Wel moeten we bij ZonMw zorgen dat onderzoekers die een project indienen hun voorstel (of een samenvatting) geschikt maken voor lekenbeoordelaars.’ 

Tot slot doet Huizer nog een kleine oproep: ‘Ik wil mensen die ervaringsdeskundig zijn en die graag medebeoordelaar willen zijn van ZonMw projecten oproepen zich aan te melden bij de NPCF.’