post-thumb

Platform VG Brabant kreeg signalen van ouders/verwanten dat ziekenhuisopname van hun kind/familielid niet goed verliep. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een ziekenhuisopname ingrijpend. Weg uit hun vertrouwde omgeving, veel vreemde mensen en niet begrijpen wat er in het ziekenhuis gebeurt kan veel stress opleveren. Verpleegkundigen en artsen zijn niet gewend om te gaan met deze mensen. Ziekenhuiszorg en begeleiding moet beter worden afgestemd op de zorgbehoeften en het gedrag van de individuele cliënt. Het gaat echt om maatwerk bieden.