post-thumb

In de Leeuwarden bestaat sinds 2009 een Wmo-adviesraad voor de prestatievelden 7, 8 en 9. In deze prestatievelden gaat het om de volgende terreinen:

  • maatschappelijke opvang (dak – en thuislozen)
  • verslavingszorg
  • vrouwenopvang
  • openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)

In de Wmo-adviesraad nemen verschillende partijen deel: de cliëntenraden van Fier Fryslan, GGZ Friesland, AanZet, LIMOR, Leger des Heils, ZIENN en VNN. De adviesraad signaleert wensen, behoeften en verwachtingen van de doelgroepen en behartigt collectieve belangen van deze groepen.

In de reguliere Wmo-raad van de gemeente Leeuwarden bestond weinig aandacht voor de prestatievelden 7, 8 en 9. In overleg met cliëntenraden is besloten om geen vertegenwoordigers van deze cliëntengroepen toe te voegen aan de bestaande Wmo-raad, omdat deze leden dan mogelijk ondergesneeuwd zouden raken. Vooral de cliëntenraden zagen meer heil in een afzonderlijke raad voor de vertegenwoordigers uit deze prestatievelden.