post-thumb

Helderder kan het betoog van Angelique van Dam, ontwikkelaar van Mijn Leven Met van de Osteoporose Vereniging, niet. De afgelopen tijd ontwikkelden ze samen met de achterban van de vereniging een visie en maken ze zich nu hard voor implementatie van die visie in de praktijk.

Onafhankelijke sparringpartner 
De Osteoporose Vereniging heeft zich tot doel gesteld om als basis van de ondersteuningsbehoefte van mensen een betrouwbare en onafhankelijke sparringpartner te zijn, met dienstverlening die complementair is aan de diagnostiek. En de behandeling die daaruit voortvloeit. Belangrijke opvatting voor hen is dat gezondheidszorg van de professionals is en gezondheid een zaak van van onszelf. In de opvatting van de Osteoporose Vereniging omvat dat veel meer dan alleen maar het zorgpad dat de zorgprofessional met de cliënt doorloopt.

Met minimale middelen bijna tegen de stroom in opereren en doorzetten 
De ambitie die Van Dam met het Participatiekompas deelt, is ambitieus en scherp geformuleerd: ‘We gaan een volledig onafhankelijke en betrouwbare serviceorganisatie opzetten voor mensen die leven met de gevolgen van fracturen, osteopenie en osteoporose. Waarbij de wens de vader van de gedachte is en we met minimale middelen bijna tegen de stroom in opereren en doorzetten. Tussen 2009 en 2017 zijn er ontzettend veel stappen gezet, maar het zijn stappen die leiden naar een volgende stap, voordat we zijn waar we willen zijn, aldus Angelique van Dam.

Ze geeft een inkijkje in wat dit vraagt van de vereniging. Van Dam: ‘Dit vraagt overtuiging, doorzettingsvermogen, inhoudelijke kennis van werelden waar je in begeeft, samenwerking en steun van vele partijen – en dat worden er steeds meer -. En, niet onbelangrijk: een concrete aanpak die mensen ondersteuning biedt. Denk hierbij aan ons platform botinbalans.nl en het magazine Mijn Leven Met…Botten.’ 

Businesscase is onontbeerlijk
‘De volgende stap is dat we onze ontwikkeling naar een serviceorganisatie positioneren als (betaald) onderdeel van het zorgpad dat past bij deze aandoening. We proberen via verschillende kansen/trajecten onze toegevoegde waarde zichtbaar te maken. Dit kunnen kleine pilots zijn in samenwerking met LUMC en ErasmusMC, maar ook in overleg met zorgprofessionals onderdeel worden van ZonMw aanvragen. Of in samenwerking met marktpartijen (zoals Medworq en Patient+) projecten/processen oppakken die bijdragen aan onze ambitie. Dit is wat ons betreft dé manier om op de langere termijn mensen te kunnen ondersteunen. Hierbij mag de businesscase niet ontbreken. Want het is heel evident dat in het land van zorg er steeds meer kwaliteit/effect voor minder kosten wordt gevraagd.’

De inhoud en aanpak zijn leidend, zo bepalen wij onze route
‘Dit lijkt allemaal prachtig maar er zijn uiteraard ook knelpunten’, aldus Angelique van Dam. ‘We investeren veel tijd en kennis in het masseren van en het realiseren van openingen om zo kansen te creëren. Dat is niet eenvoudig in een wereld waar alleen patiënten bestaan en geen mensen met levens daarbuiten. Zolang wij mensen met aandoeningen benaderen, behandelen en financieren vanuit de gedane diagnostiek, zijn we nog veraf van het ondersteunen van de mensen die leven met een aandoening. Immers: passende zorg en ondersteuning sluit aan bij de levens van mensen en dat is niet per definitie de gediagnosticieerde aandoening.’

‘Aan de andere kant: we nemen in het proces van verandering wel steeds kleine stapjes. Bij ons is de inhoud en de aanpak leidend, en bepalen we zo onze route. Daarbij zoeken we de middelen en niet andersom. We zijn echt in ontwikkeling en werken heel gedegen en structureel aan een volledige transitie.’