Zorgstandaarden

GGz-criteriawaaier klaar voor gebruik

Deze week verscheen de GGz-specifieke criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Patiënt staat centraal bij ontwikkeling nieuwe zorgstandaarden

Structureel werken aan verbeteringen en vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat in eerste instantie vanuit het perspectief van de patiënt. Dat is het doel van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars tot eind 2017 samen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgstandaarden voor 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. ‘We zijn goed op stoom, dus misschien worden het er nog wel meer’, zegt voorzitter Jeroen Muller.

Subscribe to RSS - Zorgstandaarden