Zorgstandaard

Tool: Kwaliteitsstandaard ontwikkelen vanuit patiëntenperspectief

Deze tool biedt tips en inzichten om op een goede en effectieve manier het patiëntenperspectief in te brengen bij de ontwikkeling of her

Ervaringsdeskundigen en pijnspecialisten ontwikkelen samen online cursus Omgaan met pijn

Om 2,2 miljoen Nederlanders met chronische pijn te ondersteunen, ontwikkelden Spierziekten Nederland en het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem een online cursus Omgaan met chronische pijn.

Gelijkwaardige gesprekspartner kwaliteitsstandaarden GGz

Om cliënten en familieleden in staat te stellen gerichte feedback te geven op de nieuwe kwaliteitsstandaarden in de geestelijke gezondheidszorg (GGz), wordt een GGz-criteriawaaier ontwikkeld. Marloes Martens, gezondheidswetenschapper en eigenaar van ResCon research & consultancy, voert het project uit en vertelt waarom deze criteriawaaier belangrijk is voor de kwaliteit van de GGz.

De zorgvraag voor mondzorg zal in de toekomst toenemen doordat de bevolking tot op oudere leeftijd de tanden en kiezen behoudt en daardo

Behoeften van zwangere vrouwen staan lang niet altijd en overal centraal

Met het project ‘Geboortezorg’ is het doel om de wensen en behoeften van zwangere vrouwen voor integrale geboortezorg in kaart te brengen. En om kwaliteitscriteria te formuleren voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgen daarbij speciale aandacht. Het Participatiekompas sprak met Rosaida Broeren, beleidsmedewerker geboortezorg en Mathijs Romme, interim beleidsmedewerker geboortezorg, beide werkzaam bij Patientenfederatie NPCF (*). 

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Succesvolle samenwerking tussen behandelaren en pijnpatiënten leidt tot multidisciplinaire Zorgstandaard Chronische Pijn

 

‘Chronische pijn is een enorm volksgezondheidsprobleem. In absolute zin net zo groot als de vijf grootste volksziektes bij elkaar. Het gaat om 2,2 miljoen volwassen, dat is één op de vijf Nederlanders', aldus Louk de Both patiëntvertegenwoordiger van het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP). We spraken met De Both over de ontwikkeling van de “Zorgstandaard Chronische Pijn”. Het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP) en de Dutch Pain Society (DPS)(*) werken samen aan de totstandkoming van de Zorgstandaard.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele gewaarwording, aldus de International Association for the Study of Pain (IASP)

Het Programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) is een samenwerkingsverband tussen 8 grote patiëntenorganisaties:

Kwaliteitsinstituut leert van Zorgstandaard Dwarslaesie

De patiëntenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie, Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), stuurde in de zomer van 2013 haar Zorgstandaard naar het Kwaliteitsinstituut voor opname in het Register. Het Kwaliteitsinstituut was op dat moment nog druk bezig om de criteria voor opname in het Register (het Toetsingskader) te ontwikkelen.

Pages

Subscribe to RSS - Zorgstandaard