Ziekenhuiszorg

Succesvol in je werk ondanks/dankzij een beperking

De relatie tussen chronisch beperkt zijn en werken is omgeven met goede bedoelingen, maar ook met teleurstellingen en hardnekkige vooroo

De organisatie van patiëntenparticipatie in 3 ziekenhuizen

Zoals het ziekenhuis de patiënt heelt, heelt patiëntenparticipatie het ziekenhuis.

Het is een kwetsbare cliëntengroep die vaak afhankelijk is van hun omgeving en van zorgverleners

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaat nogal eens mis. De zorg blijkt veelal onvoldoende te zijn afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van deze mensen, hun persoonlijk verzorgers en hun naasten. ‘Het is een kwetsbare cliëntengroep die vaak afhankelijk is van hun omgeving en van zorgverleners’, aldus Ria van Hees, bestuurslid (vrijwilliger) Platform VG Brabant. 

Platform VG Brabant kreeg signalen van ouders/verwanten dat ziekenhuisopname van hun kind/familielid niet goed verliep.

Subscribe to RSS - Ziekenhuiszorg