WMO

Effectief communiceren voor ervaringsdeskundigen

Het Participatiekompas bevat inmiddels tientallen goede voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de verbetering van zorg, beleid of onderzoek. De meerwaarde lijkt daarmee wel aangetoond. Maar hoe communiceer je nu het meest effectief als ervaringsdeskundige? Hoe zorg je ervoor dat er naar je wordt geluisterd en dat je boodschap goed overkomt? Martine Baadenhuijsen heeft zich gespecialiseerd in de communicatie over en rondom een beperking. Vanuit haar opleiding, maar ook vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Nu traint zij andere ervaringsdeskundigen om goed beslagen ten ijs te komen.

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar: een terugblik en vooral een vooruitblik

In 2009 startte Movisie met de eerste verkennende gesprekken over het oprichten van een kennisprogramma Cliëntenparticipatieeen tijd waarin het veld volop in beweging was. Met de komst van de Wmo in 2007 werden veel Wmo-raden opgericht. Parallel daaraan liepen verschillende landelijke stimuleringsprogramma’s af. De insteek van het kennisprogramma van Movisie was én is een neutrale kennisrol, een verbinder die verschillende perspectieven bij elkaar brengt en samen met het veld op zoek gaat naar vernieuwing. Karin Sok is projectleider Cliëntenparticipatie bij Movisie en blikt terug en vooruit op het kennisprogramma.

Movisie start nieuwe serie: De toekomst van cliëntenparticipatie

Cliënten optimaal betrekken bij het nieuwe Wmo-beleid. En dan niet alleen de mondige cliënten, maar ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Dit zijn belangrijke thema's in aanloop tot de invoering van de nieuwe Wmo in 2015.

PG organisaties bieden vrijwilligers training over de Participatiewet

Als op 1 januari de Participatiewet in werking treedt, moet iedereen die kan werken aan de slag. Dat betekent werk aan de winkel voor belangenbehartigers. Voor hen heeft PG werkt samen* 3 gratis trainingen ‘Het woord is aan u’ opgezet. Hiervoor kunt u zich nu aanmelden.

Cliëntenparticipatie in Wmo in 2015

Staatssecretaris van Rijn heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie de brief aan de Tweede Kamer van 13 februari jl.

In 2008 voerde Zeg het ons! onderzoek uit bij de gemeente Venlo in het kader van de Wmo.

‘Peer Consultatie’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor GGZ-cliënten en is uitgevoerd in de gemeente De Bilt.

Subscribe to RSS - WMO