VUmc

Patiëntenparticipatie bij programmering en implementatie van onderzoeksagenderingen: het evaluatieonderzoek

Diverse gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties in Nederland hebben inmiddels ervaring opgedaan met patiëntenparticipatie bij onderz

In het project 'Ontmoetingen op Maat' brachten Hartstichting, De Hart&Vaatgroep en VU medisch centrum onderzoekers en patiënten bij

Subscribe to RSS - VUmc